Infopäev “Viljapuude suvine lõikus“

Loading Sündmused
  • sündmus on möödas

Pärnumaa

Tihemetsa, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus

Pärnumaa

 

 

17. 08.2012  korraldab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus Tihemetsas PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta infopäeva

„Viljapuude suvine lõikus“
(viitenumber taotlusel 111011670305).

Infopäeva sihtgrupiks on põllumajandusega tegelevad iskukud ja/või toidu tootmise või töötlemisega tegelevad isikud.

Infopäeva algus kell 8.30.

Teemad: Sissejuhatus puuviljandusse; kasvatatavad viljapuuliigid, istutusmaterjali valik; uus soovitussortiment Eesti Aiandusliidult; sortimendi ülesehitus ja sordirühmad (sordid äri- ja koduaedadele, perspektiivsordid, toesemoodustajad); viljapuude lõikamise olulisus; nõuded aiatööriistadele ja nende teritamine; noore viljapuu lõikamine; kandeealise viljapuu lõikamine; noorenduslõikus; hoolduslõikus; suvise lõikamise eripärad. Praktiline tegevus: Viljapuude lõikamine. Aiatööriistade ohutu kasutamine ja teritamine.

Lektor: Erna Gross – kõrgem aiandusalane haridus Pärnumaa KHK vanemõpetaja, andragoog IV, aednik II kutsetunnistus.

Grupp: 12 inimest.

Registreerimine ja lisainformatsioon: Piret Koorep, piret.koorep[A]hariduskeskus.ee , tel 5168099;
Hanna-Liisa Pikkur, hanna-liisa.pikkur[A]hariduskeskus.ee , tel 53924376;

www.hariduskeskus.ee