Maakondlik infopäev “Kvaliteedinõuded toiduhügieeni alal”

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Saaremaa

Kuressaare, Tallinna tn 27

Saaremaa

Teemad: Toiduhügieeni põhimõtted ja järelevalve. HACCP – süsteemi põhimõtted. HACCP – süsteemi loomine, töölerakendamine ja kontroll süsteemi toimimise üle.

Lektorid: Epp Petrov ja Veeve Kaasik

Viitenumber 112014741451