Maakondlik infopäev; Maaelu mitmekesistamine

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Saaremaa

MTÜ Saarte Nõuandekeskuse õppeklass, Kuressaare Tallinna 27, algus kell 10.00 , 26.03.2015

Saaremaa

Käsitletakse mitmekesistamise mõistet ja võimalusi ning erinevate ressursside mitmekesistamiseks kasutamise võimalusi. Tehakse ülevaade toetuse taotlemise võimalustest finantsperioodil 2014-2020.

Lektrid Mai Vaher a Epp Petrov.

Palun registreerida saartenk[A]hot.ee, tel.456145, 5136756

 

Infopäev  on tasuta , viitenumber on 112014741454