Maakondlik infopäev teemal: Toidu väiketootjate ja -töötlejate teavitamine ja tunnustamine.

Loading Sündmused
  • sündmus on möödas

Saaremaa

MTÜ Saarte NK õppelkass Tallinna 27

Saaremaa

MTÜ Saarte Nõuandekeskus korraldab Kuressaares Tallinna tn. 27 Saarte Nõuandekeskuse Õppeklassis 26.02.2015.a. algusega kell 10,.00 maakondliku infopäeva teemal: Toidu väiketootjate ja -töötlejate teavitamine ja tunnustamine.

Käsitletava teemad :Ettevõtte teavitamise ja tunnustamiseseaduslikud alused. Eri vaiatide puudusd ja eelised. Nõuded toidu töötlejale.

Lektorid: J.Näälik, M.Vaher, L.Tompuu

Infopäev on tasuta. Viitenumber 112014741456