MAK II telje toetuste ja otsetoetuste infopäev

Loading Sündmused
  • sündmus on möödas

Harjumaa

Harju TL õppeklass, Üksnurme tee 8. Saku

Harjumaa

Algus 10.00

Käsitletavad eemad

2013. aastal rakendunud nõuetele vastavuse nõuded, muudatused MAK 2007-2013 II telje toetuste (ebasoodsamate piirkondade toetus; Natura 2000 toetus põllumajandusmaale; keskkonnasõbraliku majandamise toetus; mahepõllumajandusliku tootmise toetus; ohustatud tõugu looma pidamise toetus; kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus; poolloodusliku koosluse hooldamise toetus; loomade heaolu: loomade karjatamise toetus; Natura 2000 toetus erametsamaale) ning I samba pindalatoetuste taotlemisel; e-PRIA tutvustus.

Lektorid: Vello Ilves ja Agu Kötsi.Tasuta osavõtt ja  asjakohane infomaterjal

Soovitav eelregistreerimine telefonil 6042499 või E-posti teel htl@hot.ee, htlnk[A]hot.ee või velloilves[A]hot.ee

Infipäeva korraldab Põllumajandusministeerium ja toetab Euroopa Liit