MAK II telje toetuste ja otsetoetuste tasuta infopäev

Loading Sündmused
  • sündmus on möödas

Tartumaa

Tartumaa Põllumeeste Liit, Jalaka 48, algus 10.00

Tartumaa

Lektorid on Merry Aart ja Indrek Keres. Infopäeva tellija on Põllumajandusministeerium, korraldamist toetab Euroopa Liit.

Eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955.

Teemad

2013. aastal rakendunud nõuetele vastavuse nõuded, muudatused MAK 2007-2013 II telje toetuste (ebasoodsamate piirkondade toetus; Natura 2000 toetus põllumajandusmaale; keskkonnasõbraliku majandamise toetus; mahepõllumajandusliku tootmise toetus; ohustatud tõugu looma pidamise toetus; kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus; poolloodusliku koosluse hooldamise toetus; loomade heaolu: loomade karjatamise toetus; Natura 2000 toetus erametsamaale) ning I samba pindalatoetuste taotlemisel; e-PRIA tutvustus.