Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PõKa) avasündmus