Rohumaaviljeluse hea praktika, sh maisisilo tootmine

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Pärnumaa

Põllumajandusameti saal, Kerese 4

Pärnumaa

Algus 10.00. Lektorid Are Selge ja Nelly Oinus.

Erinevate rohumaatüüpide majandamise agrotehnika keskkonnasõbraliku majandamise nõuete kohaselt

Erinevate rohumaatüüpide majandusliku tasuvuse arvestus kattetulu meetodil

Loomade vajadusest lähtuv põhisööda tootmine