Saaremaa põllumajandustootjate ühisüritus – Veefoorumile.

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Saaremaa

Saaremaa – Põltsamaa (Veefoorumist osavõtt)

Saaremaa

MTÜ Saarte Nõuandekeskus korraldab Saaremaa tootjatele sõidu

20.11.2012 Veefoorumile Põltsamaa Kultuurikeskusesse.

Infopäeva viitenumber 112011740716.

Info: saartenk[A]gmail.com, tel 4556145.