Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Võrumaa

Võru Vallavalitsuse saal, Võrumõisa tee 4, Võru

Võrumaa

Räpina Aianduskool korraldab 09.-11. veebruar Taimekaitse aluskoolituse professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale.

Koolituse algus 9.00, maht 30 h.

Koolituste sihtgrupp: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa majandamisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad ning koolituse läbiviimist toetab PRIA. Koolitus on sihtgruppi kuuluvatele inimestele/talunikele tasuta.

Kõik taimekaitse koolitused vastavad Põllumajandusministri määrusele 18.11.2013 nr.67, mis jõustus 26.11.2013.
Kõikidele koolitustele vajalik eelregistreerimine. Registreerimine igale koolitusele lõpetatakse õppegrupi
täitumisel või 5 tööpäeva enne koolituse algust. Info ja koolitusele registreerimine Räpina Aianduskooli
kodulehel www.aianduskool.ee või tel 7961 549 ja 53 461 209.

Info teiste taimekaitsekoolituste kohta

 

Koolituste kontaktisik
Eda Gross
Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik