Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (11h, täienduskoolitus). ÕPPEGRUPP ON TÄITUNUD!

Loading Sündmused
sündmus on möödas

ÕPPEGRUPP ON TÄITUNUD!

Räpina Aianduskooli korraldatavad tasuta TAIMEKAITSE täienduskoolitused.

Räpina Aianduskool korraldab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 „Teadmussiirde ja teavituse toetuse (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)“ alameetme 1.1. (koolitustegevuste korraldamine) raames taimekaitse täienduskoolitusi.

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise, sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

 

2020 I poolaastal toimuvad taimekaitse täienduskoolitused

  1. Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (11h)
  • Kolmapäeval, 26.veebruaril 2020 Tartus, Tartu Põllumeeste Liidus, jalaka 48, Tartu linn
  • Reedel, 6.märtsil Räpina Aianduskoolis, Aianduse 6, Räpina

 

NB! Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel.
Kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel https://www.aianduskool.ee/ulevaade-kursustest/ või tel: 796 1549 ja 5346 1209

Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja oma sülearvuti ning arvuti laadimise vajadusel ka pikendusjuhe.

 

 

MAK_logo