Taimekaitse taimekaitsetöötaja tunnistuse pikendamiseks NB!Jääb ära!

Loading Sündmused
  • sündmus on möödas

Valgamaa

Sangastes

Valgamaa

NB!   Õppepäev "Taimekaitse (taimekaitsetöötaja runnistuse pikendamiseks)" 16. aprillil Sangastes on õppegrupi mittetäitumise tõttu edasi lükatud 29.aprillile.

Räpina Aianduskool annab teada, et korraldab

Taimekaitse koolituse

* 16.aprill kell 9.00 (8h) Taimekaitse taimekaitsetöötaja tunnistuse pikendamiseks (viitenumber 112012820896) Koolitus toimub Valgamaal Sangastes

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täpsem info Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee

Info:
Eda Gross
Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik
tel.: 7961 549; 53 461 209