Toidutarne ahela juhtimine

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Tartumaa

Dorpati konverentsikeskus, Turu 2, Tartu

Tartumaa

 

Sihtgrupile edastatakse teadmised ja oskused tarneahela juhtimise võimalustest ettevõtte äritegevuste arendamisel. Kursusel käsitletakse täiendavalt veebipoe jaotuslogistika loomist, juhtimist ning arendustegevusi.
Koolituse kava vastab 7. taseme ekspordijuhi kutsestandardi osale B.2.10 (logistika planeerimine) ning 5. taseme veokorraldaja kutsestandardi osale B.2.1 (veoprotsessi juhtimine).

Kursus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meede 1 vahenditest. Kursus on osalejatele tasuta.
Koolituspäevad sisaldavad kohvipause ja kerget einet.

Sihtgrupp
Põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

 

Kursuse sisu
Kursus hõlmab nii teoreetilist osa kui situatsioon-probleemülesannete lahendamist, sisaldades ajaliselt  vähemalt ¼ ulatuses praktilist õpet valitud ettevõtte näitel.

 

Käsitletavad teemad:

Toiduainete tarneahel
Pakkumus-  ja nõudlusahel
Jaotuslogistika ja E-poe logistika juhtimine
Kohalike ning rahvusvaheliste vedude korraldamine, kokku- ja/või laialiveo kulude optimeerimine
Hinna kujundamise põhimõtted tellijatele/kliendile
Tarnekindluse suurendamine
Konkurentsivõime tõstmine ja lisaväärtuse loomine
Logistikaklastri võimalused maaettevõtjatele

Kursuse läbinu:

Teab väärtust lisava toiduainete tarneahela olemust ja eesmärke;
Teab tarneahela haldamise tõhustamise meetodeid;
Teab kuidas määrata kindlaks strateegia ja taktika väljatöötamise põhimõtted tarneahela haldamiseks;
Töötab välja tarneahela juhtimise strateegia ja taktika etteantud parameetrite alusel;
Kirjeldab tarneahela juhtimise vigadest tulenevaid riske ja põhjendab nende ennetamise vajadust.

Koolituse korralduslik info:
• Kellaaeg: 9.30-16.45
• Asukoht: Tartu
• Täpsem asukoht: Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
• Kestus: 16 akadeemilist tundi
• Koolitaja: Meljo Musto
• Koolitusele saab registreeruda siin: http://reiting.ee/toiduainete-tarneahela-juhtimine-41-4_24-16