Enne jaanipäeva suundusid Pärnumaa põldudele kaks hiiglast -Baltimail seninägematud iseliikuv 9,7-meetrise töölaiusega niiduk Big M ja üle 1000 hJ võimsusega hekseldi Big X.

„Uute masinate abil loodame varuda varase­mast vähemalt kolmandiku rohkem silo," märkis Halinga OÜ tegevjuht Raul Peetson. Saksa professionaalse põllumajandustehnika tootja Krone masinad tõi maale Jatiina OÜ.

Baltimaades esimese sellise niiduki eelis on peale võimsuse ka suurem kiirus. Päevaga lõikab masin puhtaks üle 100 hektari. „Asendamatu on Big M-i universaalsus: vajadu­sel saab kogu niidetud massi ühte vaalu lasta või laotada muljutuna kogu töölaiusele," ütles Jatiina OÜ müügijuht Hardi Pikkmets. Maailma võimsaim hekseldi Big X pais­tab lisaks silma unikaalse purustustrumliga, mille liikuv põhi takistab selle ummistumist.

Esimese suve kogemus on olnud Hardi Pikkmetsa sõnul hea, kuid maisilõikus, mille jaoks uus Big X oma suure jõuga eriti hästi sobib, ei ole veel alanud. Halinga OÜ plaanib esimest korda pärast 2005. aastat taas maisisilo teha. Uus masin peaks maisiga hästi hakkama saama, kuna hobujõudusid on rohkem ja Big X jaksab vabalt ka kolme meetri kõrgust maisi kiiresti maha võtta. Saksamaal, kus mais kasvab veelgi kõrgemaks, koristab see masin kuni 4,5-meetrist ja isegi kõrgemat maisi.

„Rohusilo tegijad arvavad, et 500 hobu­jõust piisab," räägib Pikkmets, „Big X on aga kaks korda võimsam – 1073 hobujõudu. Ma ütleks, et see suurem jõud on siiski väga vaja­lik, siis on võimalik kiiremini edasi minna ja sama ajaga jõuab siloauku rohkem sööta teha. Kui tavaliselt tehakse 1000-1500 tonni päevas, siis selle masinaga sai valmis 2200-2400 tonni silo ühe päevaga."

Maailma suurimas hekseldis on võrreldes vanemate masinatega uus ka kivikaitse süs­teem. Kõige rohkem peavalu valmistavad tavaliselt pealuusuurused kivid, mis trumlisse punastama pääsevad. Uus süsteem aga reagee­rib rohumassi tõstmisel nii, et valtsid jäävad kivi sisse sattudes kohe seisma, enne kui kivi trumlisse jõuab. „Eks väiksemad võivad ikka jõuda," ütleb Pikkmets, „aga kõige rohkem lõhkuvate suuremate kivide eest on kaitse olemas."

Seda kinnitab ka Halinga OÜ masinajuht Toivo, kes on terve suve Big X-i peal tööd teinud, kuid lisab, et kivid pääsesid sisse vaid väga kivistel põldudel ja kui neid oli hunnikus koos. Suve jooksul oligi ühel heedril kivikahjustusi, aga õnneks ei midagi tõsist.

Probleeme tehnikaga ei ole sel suvel olnud peale selle, et kohe alguses tõrkus käi­vitamine – üks andur tuli välja vahetada.

Masinat juhtinud Toivo sõnul on para­nenud salongimugavused: vähem müra, pehmem käik ja palju kaameraid, nii et saab näiteks hästi jälgida käru täitumist. „Kiiremini sõidab ka, see vajas harjumist, sest käru saab kiiremini täis," ütles masinajuht, „tavalistel põldudel sõidab see kesk­miselt 16-17 km/h, väga headel põldudel aga kuni 20 km/h."

Varsti läheb Halinga OÜ põldudel maisivõtuks, seda pole firmas tehtud juba alates 2005. aastast. Paigaldada tuleb 9-meetrine heeder, teised terad ja muljur, et massi ära muljuks enne kärusse viskamist. Väljalasketoru tuleb ka meeter pikem teha, et raskemat massi saaks kärusse visata.

MAAILMA SUURIM HEKSELDI

KRONE BIGX-i UUENDUSED

• Uus, avar juhisalong väiksema müraga.

• Uus juhtkang mugavamaks juhtimiseks.

• Uus, tavalisest hekseldist 2 korda võimsam mootor: 1078 hj.

• VariStream-tehnoloogiaga hekseldusmassi ettesöötmine -valikuliste biokütuse lõikepeadega.

• Valikus EasyCollect 1053 – maailma kõige laiem heeder. mis võtab ühe sõiduga 14 maisirida korraga.

Inseneeria, 09.10.2013