Avaldatud: 27. veebruar 2017Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
Tartu, 27. veebruar 2017

PRIA määras põllumeestele ja loomapidajatele 49,2 miljonit eurot maaelu arengukava keskkonnatoetusi

Veebruarikuus jõudis PRIA lõpule 2016.a taotletud maaelu arengukava (MAK) keskkonnatoetuste määramisega põllumeestele ja loomakasvatajatele, kokku said 6088 taotlejat 49 202 573 eurot.

Enamik toetusesaajaid on võtnud kohustuse täita MAK 2014-2020 perioodi keskkonnatoetuste nõudeid, osa jätkas veel MAK 2007-2013 viieaastaste kohustustega, kuid mõlema perioodi  toetusi rahastatakse uue perioodi eelarvest. Keskkonnatoetuseid makstakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

MAK keskkonnatoetused aitavad hüvitada keskkonnasõbraliku ning kohalikke sorte väärtustava majandamisega seotud kulutusi, samuti motiveerivad tegelema mahetootmisega ning arendama kohalikku köögivilja-marja-puuviljakasvatust.

Kõige rohkem – 2058 – on toetusesaajate hulgas loomapidajaid, kes said loomade heaolu toetust, järgides loomaliigile omaseid pidamistingimusi ja kohustust loomi rohumaal karjatada. Ligi 1500 on nii keskkonnasõbraliku majandamise toetuste saajaid kui ka mahetootjaid. Üle 1300 põllumehe said toetust selle eest, et majandasid Natura 2000 alal asuvatel põllumaadel kaitsealaga seotud tingimustel; 820 füüsilisele ja juriidilisele isikule makstakse toetust poollooduslike koosluste hooldamise eest. 151 000 hektaril toimub mahetootmine ning 453 000 hektaril keskkonnasõbralik tootmine. Loomapidajad kasvatasid toetuse abil ka ohustatud tõugu loomi, kelle hulgas on eesti tõugu hobused, maatõugu veis ning ka eesti vutt.

„Taotlejate arv on igal aastal toetuse saajate omast suurem, aga taotluste menetlemise ja kontrollide tulemusel selgub kahjuks ka põhjusi, miks tuleb mõnel juhul toetusi vähendada või määramata jätta,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell . „Vähendamise levinumateks põhjusteks on olnud viljavahelduse nõuete rikkumised ja taotletud ning toetusõiguslike pindade erinevused. Toetusest ilmajäämisi tõi kaasa peamiselt taotletud ja toetusõiguslike pindade suur erinevus või ei vastanud taotlusalused loomad toetuse saamise tingimustele. Kokkuvõtteks aga on nõuete rikkumiste arv võrreldes eelmise aastaga vähenenud, mis on igati positiivne MAK toetuste eesmärkide täitmisel,“ ütles Trell.

Kuidas jagunesid toetused maakondade lõikes, selle kohta on info PRIA kodulehel, samuti on iga toetuseliigi info juures kodulehel väljas toetuse ühikumäärad ning määratud toetuste andmed.

Käesoleval aastal algab hektari- ja loomadepõhiste MAK keskkonnatoetuste taotlusvoor 2. mail ning nende meetmete tänavune eelarve on 54,4 miljonit eurot. Lisandub 4,3 mln eurot Natura 2000 metsamaa toetust, mille taotlusi võtab vastu ja menetleb SA Erametsakeskus.

Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/