Avaldatud: 3. september 2013Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite- ja Informatsiooni Amet võtab 2.-16. septembrini vastu avaldusi bioenergia tootmistoetuse saamiseks.

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine. Toetus on suunatud põllumajandustootjatele ja muu tegevusvaldkonnaga tegelevatele mikroettevõtjatele, kelle peamiseks eesmärgiks on mitmekesistada oma senist ettevõtlustegevust.

Meetme eelarve on 5 mln eurot.

Taotlusi võetakse vastu 2. septembrist kuni 16. septembrini 2013. a PRIA teenindusbüroodes. Taotlused on soovitav esitada investeeringuobjekti asukohajärgsesse teenindusebüroosse. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud tööpäeviti kell 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil 737 7678 ja samuti ka PRIA maakondlikes teenindusbüroodes kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis. Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse. Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIAle eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee

Kui taotleja esitab PRIAle taotluse, mis ei ole vormikohane, või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on tal võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul – taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema). Taotluses nõutavate dokumentide loetelu on toodud meetme määruses.

Lisainfot leiab PRIA koduleheküljelt.

Bioneer.ee, 02.09.2013

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/