Sõnnikuga kaasnevate probleemide muutmine ärivõimalusteks: tuues kokku osapooled ja rikastades teadmisi, soodustades tehnoloogia ja äritegevuse arengut, jagades kasulikke poliitikaalaseid soovitusi ning täiustades sõnniku käitlemist ja kasutamist Läänemere piirkonnas.

Projekti Baltic Manure pikaajaline strateegiline eesmärk on muuta üldist kuvandit sõnnikust kui jääkproduktist sõnnikuks kui ressursiks, samal ajal määratledes sõnniku ärivõimalusi õigete sõnnikukäitlemise tehnoloogiate ja poliitika raamistikus.

Selle eesmärgi saavutamiseks luuakse kolm vastastikku seotud foorumit, mis keskenduvad peateemadele nagu teadmised, poliitika ja äri.

Projekt hõlmab 18 projektipartnerit 8 riigist ning juhtiva partnerina MTT Agrifood Research’i Soomest.

Projekti periood on sügis 2010 – sügis 2013.

Projektis leiavad käsitlust 5 peamist teemat:

* uuenduslik tehnoloogia lautades, loomade toitmisel ning sõnniku töötlemisel, säilitamisel ja laotamisel;

* standardiseeritud sõnnikutüübid, mille põhirõhk seisneb fosforiprobleemidel;

* hinnangu andmine sõnnikutehnoloogia ahelate jätkusuutlikkusele;

* sõnniku energiaperspektiivid;

* äriline uuenduslikkus.

 

Täpsema info leiab projekti ametlikult kodulehelt www.balticmanure.eu.

Vaata ka Youtube kanalit www.youtube.com/user/eestibiogaasiportaal.

Projekti rahastab osaliselt Euroopa Liit Läänemere piirkonna programmi kaudu.