Söötmisnormidest on võimalik lugeda, kui palju toitaineid loom vajab, kuid see, kui palju hobune süüa suudab, on väga erinev. Näiteks on varsal suured vajadused, aga ta suudab süüa väikese koguse, seetõttu ei saa loota, et piisava koguse heinaga on ta toitainevajadus rahuldatud.

Reeglina on väikesed, kompaktsed tõud võimelised sööma suurema koguse 100 kg kehamassi kohta kui suured ja sihvakad tõud. Samas vajavad varsad ja imetavad märad sööta tavalisest rohkem.

Keskmine täiskasvanud hobuse söödavõtt keskmise töökoormuse juures:

Kehamass (kg) Võimalik kuivaine kogus (% kehamassist) Umbkaudne söödakogus (kuivmass) kg
100 3,3-4,8 3,3-4,8
200 3,1-4,5 6,2-9
300 2,9-4,2 8,7-12,6
400 2,7-3,8 10,8-15,2
500 2,1-3,6 10,5-18
600 1,5-3,5 9-21

Reegel on, et hobused kehamassiga 400-600 kg ja pea kõik tõud, kes suudavad täiskasvanud ratsanikku kanda, suudavad süüa sööda kuivmassi umbes 2,5% oma kehamassist. Hobused kehamassiga 100-300 kg suudavad süüa umbes 3,5% oma kehamassist.

Hanna Tamsalu
Eesti Hobuse Kaitse Ühing