Virtuaalsed karjatamissüsteemid

Veiste, lammaste ja kitsede kasvatamise keskkonnamõju hindamisest

Mastiiditekitaja määramine

Mastiit 12 saateleht

Allpool toodud trükised on välja antud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1, koolitus- ja teavitustegevused raames. Meetme rakendamise aluseks on põllumajandusministri 11.03.2010 a määrus nr 27 “Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”. Määruse tekst asub siin.

Eesti hobune 2012

Lihafoorum 2011

Linnuterminid 2011

Terve loom ja tervislik toit 2011

Tapasaadused. Loomsed kõrvalsaadused. Tartu 2010

Vaata ka teadusinfo rubriigis asuvaid materjale