Eriti ohtlike loomataudide eeskirjad
Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määrus nr 4
“Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri”
Põllumajandusministri 25.juuni 2007.a. määrus nr 111
“Lindude gripi tõrje eeskiri¹”
Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrus nr 79
“Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri “
Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrus nr 179
„Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri”
Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määrus nr 25
“Teatud loomataudide tõrje eeskiri”

Ohtlike loomataudide eeskirjad
Põllumajandusministri 28. veebruari 2007. a määrus nr 17
“Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri”
Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määrus nr 120
“Veiste brutselloosi tõrje eeskiri”
Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määrus nr 61
“Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri”
Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrus nr 78
“Aujeszky haiguse tõrje eeskiri”
Põllumajandusministri 12. juuli 2004. a määrus nr 119
“Lõhilaste infektsioosse aneemia tõrje eeskiri”
Põllumajandusministri 25. juuli 2005. a määrus nr 84
“Teatud kalataudide tõrje eeskiri”
Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrus nr 67
“Marutaudi tõrje eeskiri”
Põllumajandusministri 29.märtsi 2007.a.määrus nr 46
“Salmonellooside tõrje eeskiri”