Pidamine

Pidamine2018-02-19T15:02:34+00:00

Piimakarja pidamisel on enamlevinud kaks põhilist pidamiseviisi:

  • lõaspidamine;
  • lõastamata pidamine:
    * sügavallapanuga pidamine,
    * söötmis-puhkealal pidamine,
    * puhkelatrites pidamine.