Alates 1. juulist 2009 on hobuslaste (hobused, eeslid, sebrad ja nende ristandid) identifitseerimise ja registreerimise nõuded kehtestatud Komisjoni määrusega 504/2008 (EÜ).

Hobuslaste identifitseerimine ja registreerimine on oluline nii loomatervishoiu seisukohalt kui rahvatervise eesmärgil toiduahela jälgitavuse tagamiseks, kuna hobuslased võivad kuuluda tapmisele inimtarbimise eesmärgil.

Loe hobuslaste registreerimisest lähemalt http://www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/hobuslased