Registri volitatud töötleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Täpsemat informatsiooni registrivormide kohta leiad PRIA kodulehelt aadressil http://www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid

Lehel on järgmiste teemade info ja vormid:
• taotlus loomapidaja andmete registrisse kandmise kohta;
• loomade märgistamine ja liikumine;
• taotlus ehitise registreerimiseks;
• loomade arvu teatamise vormid;
• tapamajas tapetud loomade andmete esitamise taotlus;
• loomade arvestuse pidamise vormid;
• jpm.