Eesti põllumajandusühistud tegutsevad turul, mille väiksuse tõttu on suurematel turuosalistel põlluma-jandustootjatele otsustav mõju. Ühistud aitavad põllumajandustootjatel oma tootmis- ja hanke-mahte koondades kaubelda soodsamatel tingimustel ja seeläbi kindlustada Eesti põllumajandustootjate kestlikkus.

Ühistu on maailmas ennast tõestanud, kuid ka seal on olnud tagasilööke, millest tuleks õppida. Ühistu omanike-liikmete kohustused ja vastutus on vaja selgeks saada enne seda, kui ühistu on moodustatud. Hilisemate vaidluste ja tõlgenduste ärahoidmiseks on vajalik kõikide liikmete igakülgne panustamine nii ühistule seatavates ootustes kui ka arengusuundades.

Loe edasi:


Viimased uudised

 • 22 detsember 2020 – Ühistegevuse PIP: Ühistute antropoloogiline mõõde
 • 9. oktoober 2020 – Ühistegevuse konverentsiTootearendus – kuidas jõuda tooraine tootjast edukaks töötlejaks” saab järelvaadata SIIN
 • 25. märts 2020 – MAAELUVÕRGUSTIK: Ühistegevus, mis see on?
 • 11. märts 2020 – uuring “Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas”.
 • 30. jaanuar 2020 – PÕLLUMAJANDUS.EE: Meelis Annus: Ühistute arengu võrmeküsimus on see, kuidas rahastada oma tegevust
 • 30. oktoober 2019 – PÕLLUMAJANDUS.EE Kas ühistul on kerge leida tegevuseks raha?
 • 16. juuni 2019 – Ülevaade põllumajandustootjate tulundusühistustest Eestis – Rando Värnik, Liis Võlli, Kaie Laaneväli
 • 21. veebruar 2019 – MAALEHT: Ühistegevus ja koostöö põrkub suhtumisega – Rando Värnik
 • 15 detsember 2018 – MAALEHT: Kas Eesti tootjad suudavad hakata ühistuliselt mõtlema – Rando Värnik
 • 26. oktoober 2018 – POLLUMAJANDUS.ee Tuleviku maaelumudelit tuleb otsida majanduslikust ühistegevusest
 • 11. september 2009 – Uuring “Põllumajandussaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited”

Ühistegevuse alase kirjanduse ülevaade SIIN:
https://www.pikk.ee/valdkonnad/maaettevotlus/uhistegevus/uhistegevuse-kirjandus/

 

 

Ühistute finantseerimine ja ühishangete koostamine
Selle teabematerjali koostamiseks on lastud kõnelda erinevatel praktikutel – kuidas nemad on suutnud kapitali kaasata ning kombineerida selleks erinevaid võimalusi. Nii jagavad omi kogemusi ühistute rahastuse osas põllumeeste ühistu KEVILI, piimatootja ja -töötleja E-Piim, piimandusühistu Epiko, puuviljakasvatusega ja sellest siidri tootmisega tegelev Siidrikoda ja piimakarja- ning teraviljakasvataja Trigon Dairy Farming Estonia AS. Nõu annavad ka Swedbank ja Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Ühisturundamine –
„Ühisturundamine tekitab ikka ja jälle ohtralt küsimusi. Erinevad tootjad kinnitavad, et neid huvitaks koostöö ühise turundamise valdkonnas, aga samal ajal on tunne, et kuidas ma siis teen koostööd konkurendiga. Eks selline mõtteviis viitab turu piiratusele ning suuremate sihtide hägususele,“ ütleb väljaande autor, Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor, ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi juht Rando Värnik. „Meie eesmärk ei ole anda ühistutele nõuandeid, milliseid ühisturundamise vahendeid ja võimalusi nad peaksid kasutama. Soovime pigem suunata nende tähelepanu ühisturundamise võimalikkusele.“

Ühistu juhtimine 
Teabematerjalis uuritakse, kuidas otsustada ühistu liikmete erinevate huvide kontekstis. Kuna liikmed võivad ühistut kasutada erinevateks otstarveteks, erinevad samuti nende ootused ühistule. Muidugi teeb huvide lahknevus ühistu juhtimise raskeks, kuid siin peituvad ka uued võimalused.

Ühistutevahelises koostöös 
Teabelamterjalis uuritakse erinevaid ühistute koostöövorme. Muu seas pööratakse erilist tähelepanu keskühistu ehk ühistute ühistu ettevõtlusvormile ja ühistute ühinemisele. Selleks vaadeldakse kahte ühistut: TÜ Farm In ja SCE E-Piim, millele tuginedes tutvustatakse koostöö arendamise meetodeid.

 

Ühistu liikme käsiraamat (2012) – I osa – Sisu: Ühistegevuse ajaloost Eestis

Ühistu liikme käsiraamat (2012) – II osa – Sisu: ühistegevuse olemus; Liikmed ja kliendid ; Põhimõisted ja definitsioonid; Ühistegevuse idee ja väärtused; Ühistegevuse eesmärgid; Ühistud ühiskonnas; Ühistegevuse kolm valdkonda; Ühistegevuse põhimõtte (printsiibi) definitsioon; Põhimõtete kujunemise ajalppst; ICA põhimõtted 21. sajandiks

Ühistu liikme käsiraamat (2012) – III osa –  Ühistute rahastamine

Ühistu liikme käsiraamat (2012) – IV osa -Ühistute võrdlus kapitaliühingutega