Eesti põllumajandusühistud tegutsevad turul, mille väiksuse tõttu on suurematel turuosalistel põlluma-jandustootjatele otsustav mõju. Ühistud aitavad põllumajandustootjatel oma tootmis- ja hanke-mahte koondades kaubelda soodsamatel tingimustel ja seeläbi kindlustada Eesti põllumajandustootjate kestlikkus.

Ühistu on maailmas ennast tõestanud, kuid ka seal on olnud tagasilööke, millest tuleks õppida. Ühistu omanike-liikmete kohustused ja vastutus on vaja selgeks saada enne seda, kui ühistu on moodustatud. Hilisemate vaidluste ja tõlgenduste ärahoidmiseks on vajalik kõikide liikmete igakülgne panustamine nii ühistule seatavates ootustes kui ka arengusuundades.

Loe edasi:

Viimased uudised

  • 25. märts 2020 – MAAELUVÕRGUSTIK: Ühistegevus, mis see on?
  • 11. märts 2020 – uuring “Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas”.
  • 30. jaanuar 2020 – PÕLLUMAJANDUS.EE: Meelis Annus: Ühistute arengu võrmeküsimus on see, kuidas rahastada oma tegevust
  • 6. jaanuar 2020 – PÕLLUMAJANDUS.EE Maaülikool sai valmis viis ühistegevust käsitlevat trükist
  • 30. oktoober 2019 – PÕLLUMAJANDUS.EE Kas ühistul on kerge leida tegevuseks raha?
  • 16. juuni 2019 – Ülevaade põllumajandustootjate tulundusühistustest Eestis – Rando Värnik, Liis Võlli, Kaie Laaneväli
  • 21. veebruar 2019 – MAALEHT: Ühistegevus ja koostöö põrkub suhtumisega – Rando Värnik
  • 15 detsember 2018 – MAALEHT: Kas Eesti tootjad suudavad hakata ühistuliselt mõtlema – Rando Värnik
  • 26. oktoober 2018 – POLLUMAJANDUS.ee Tuleviku maaelumudelit tuleb otsida majanduslikust ühistegevusest
  • 11. september 2009 – Uuring “Põllumajandussaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited”

Ühistegevuse alase kirjanduse ülevaade

 

Ühistute finantseerimine ja ühishangete koostamine
Selle teabematerjali koostamiseks on lastud kõnelda erinevatel praktikutel – kuidas nemad on suutnud kapitali kaasata ning kombineerida selleks erinevaid võimalusi. Nii jagavad omi kogemusi ühistute rahastuse osas põllumeeste ühistu KEVILI, piimatootja ja -töötleja E-Piim, piimandusühistu Epiko, puuviljakasvatusega ja sellest siidri tootmisega tegelev Siidrikoda ja piimakarja- ning teraviljakasvataja Trigon Dairy Farming Estonia AS. Nõu annavad ka Swedbank ja Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Ühisturundamine –
„Ühisturundamine tekitab ikka ja jälle ohtralt küsimusi. Erinevad tootjad kinnitavad, et neid huvitaks koostöö ühise turundamise valdkonnas, aga samal ajal on tunne, et kuidas ma siis teen koostööd konkurendiga. Eks selline mõtteviis viitab turu piiratusele ning suuremate sihtide hägususele,“ ütleb väljaande autor, Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor, ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi juht Rando Värnik. „Meie eesmärk ei ole anda ühistutele nõuandeid, milliseid ühisturundamise vahendeid ja võimalusi nad peaksid kasutama. Soovime pigem suunata nende tähelepanu ühisturundamise võimalikkusele.“

 

Kolm digitaalset ühistegevuse käsiraamatut: