Ühistegevuse PIP raames 2017 kuni 2020 ilmus paberil või veebis 11 väljaannet ühistegevusega seotud teemadel.

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020


 

Ühistute finantseerimine ja ühishangete koostamine
Selle teabematerjali koostamiseks on lastud kõnelda erinevatel praktikutel – kuidas nemad on suutnud kapitali kaasata ning kombineerida selleks erinevaid võimalusi. Nii jagavad omi kogemusi ühistute rahastuse osas põllumeeste ühistu KEVILI, piimatootja ja -töötleja E-Piim, piimandusühistu Epiko, puuviljakasvatusega ja sellest siidri tootmisega tegelev Siidrikoda ja piimakarja- ning teraviljakasvataja Trigon Dairy Farming Estonia AS. Nõu annavad ka Swedbank ja Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Ühisturundamine –
„Ühisturundamine tekitab ikka ja jälle ohtralt küsimusi. Erinevad tootjad kinnitavad, et neid huvitaks koostöö ühise turundamise valdkonnas, aga samal ajal on tunne, et kuidas ma siis teen koostööd konkurendiga. Eks selline mõtteviis viitab turu piiratusele ning suuremate sihtide hägususele,“ ütleb väljaande autor, Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor, ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi juht Rando Värnik. „Meie eesmärk ei ole anda ühistutele nõuandeid, milliseid ühisturundamise vahendeid ja võimalusi nad peaksid kasutama. Soovime pigem suunata nende tähelepanu ühisturundamise võimalikkusele.“

Ühistu juhtimine 
Teabematerjalis uuritakse, kuidas otsustada ühistu liikmete erinevate huvide kontekstis. Kuna liikmed võivad ühistut kasutada erinevateks otstarveteks, erinevad samuti nende ootused ühistule. Muidugi teeb huvide lahknevus ühistu juhtimise raskeks, kuid siin peituvad ka uued võimalused.

Ühistutevahelises koostöös 
Teabelamterjalis uuritakse erinevaid ühistute koostöövorme. Muu seas pööratakse erilist tähelepanu keskühistu ehk ühistute ühistu ettevõtlusvormile ja ühistute ühinemisele. Selleks vaadeldakse kahte ühistut: TÜ Farm In ja SCE E-Piim, millele tuginedes tutvustatakse koostöö arendamise meetodeid.