Teadusinfo

Home/Valdkonnad/Teadusinfo
Teadusinfo2021-11-08T00:10:21+02:00

Selles rubriigis leiad


MAK hindamine

Eesti maaelu arengukava (MAK) on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele, arvestades seejuures Eesti maaelu omanäolisust.

  • Põllumajandusuuringute Keskus hindab Maaeluministeeriumi tellimusel MAKi tulemusi ja rakendatud meetmete mõju maaelupoliitika eesmärkide elluviimisel. Peamiselt keskendutakse põllumajanduskeskkonna ning maamajanduse teemadele.  Vaata lähemalt PMK veebilehelt
  • MAK seirearuanded leab Maaeluministeeriumi veebilehel

 


Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)

ETIS on Eesti Teadusinfosüsteem https://www.etis.ee/Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. 

ETIS koondab Eesti teadus- ja arendustegevust puudutavat infot ning pakub operatiivset infovahetuskeskkonda. Teadusportaal pakub ülevaatlikku informatsiooni Eesti teadus- ja arendustegevuse erinevate aspektide kohta. Samuti on Teadusportaal infokanaliks, kus kajastuvad viimased teadusuudised ning kuhu on kogutud eesootavad sündmused. Portaali foorum pakub võimaluse erinevatel teadusega seonduvatel teemadel arvamust avaldada ja teiste portaali kasutajatega diskuteerida.
Portaali omanik on Haridus- ja teadusministeerium ning volitatud töötleja SA Eesti Teadusagentuur 
 

Teadusinfo põllu- ja maamajanduses

Eesti põllumajanduse, toidutööstuse, kalanduse ja maaelu jaoks vajalikku teadust luuakse mitmes ülikoolis, Eesti Taimekasvatuse Instituudis, tehnoloogia arenduskeskustes ja kompetentsikeskustes. Heal tasemel teadus- ja arendustegevus on aluseks haridusele, rakendusteadusele ja tootearendusele ning aitab kaasa kõikide osapoolte (sh järelevalveasutuste, ettevõtjate ning nõustajate) pädevuste kasvule. Baasteaduse kõrval on vaja märkimisväärselt rohkem valdkondlikku rakendusteadust. (Tsitaadid Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030).

 

Oluline teadustöö toimub Eesti Maaülikoolis. Taimekasvatuse alast teadustööd tehakse Eesti Taimekasvatuse Instituudis. Põllumajanduskeskkonna seirega tegeleb Põllumajandusuuringute Keskus. Toidu tootmise ja loodusvarade teemasid käsitletakse nii Tartu Ülikoolis kui TalTecis

 


Näited teadustööst

Teatud köögiviljade sortide suhkrute sisalduse analüüsimine akrüülamiidi tekkimise potentsiaali hindamiseks nende töötlemisel“ projekti juht Terje Elias, Eesti Maaülikool. Projekti eesmärk oli välja selgitada teatud Eestis enimkasvatatud köögiviljasordid (kartuli, porgandi, peedi, kaalika ja kõrvitsa sordid), mille kuumtöötlemisel tekkis minimaalselt akrüülamiidi. Uuringu tulemusena selgitati välja köögiviljade sordid, mille redutseeruvate suhkrute ja akrüülamiidi sisaldused on madalaimad, tänu millele need on sobilikud kasutamiseks kuumtöödeldud toodete tööstuslikuks valmistamiseks.

„Erinevate elanikkonnarühmade elavhõbeda saadavushinnang projekti juhid Mart Simm ja Maria Põldma, Tartu Ülikool. Uuringu eesmärgiks oli hinnata kalade tarbimisel saadavatest elavhõbeda ühenditest tulenevat riski taset erinevate elanikkonnarühmade korral. Uuring on otseselt seotud toidu ohutuse ning tarbijate informeerituse tagamisega.

Go to Top