MAK püsihindamine

MAK 2007-2013 2. telje ning MAK 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamiseks 2015. aastal läbiviidud uuringute aruanne