Eesti Teadusportaal (ETIS)

Mis on Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)?
ETIS on Eesti Teadusinfosüsteem. Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta.

Mis on Teadusportaal?
Eesti Teadusportaal on avalikkusele suunatud osa ETISest. Eesti Teadusportaal koondab Eesti teadus- ja arendustegevust puudutavat infot ning pakub operatiivset infovahetuskeskkonda. Teadusportaal pakub ülevaatlikku informatsiooni Eesti teadus- ja arendustegevuse erinevate aspektide kohta. Samuti on Teadusportaal infokanaliks, kus kajastuvad viimased teadusuudised ning kuhu on kogutud eesootavad sündmused. Portaali foorum pakub võimaluse erinevatel teadusega seonduvatel teemadel arvamust avaldada ja teiste portaali kasutajatega diskuteerida.

Allikas: Eesti Teadusportaal  

Publikatsioonide otsing ETIS süsteemist otsingumootoriga:
– (teadus)asutuse nime järgi (https://www.etis.ee/portal/portaal/asutused.aspx?lang=et)
– autori nime järgi (https://www.etis.ee/portal/portaal/isikud.aspx?lang=et)
– publikatsiooni pealkirja järgi (https://www.etis.ee/portal/portaal/tTpublikatsioonid.aspx?lang=et)