Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi keskkonnakaitse osakonna teadusprojektid:
– käimasolevad projektid
(http://pk.emu.ee/struktuur/keskkonnakaitse-osakond/teadustoo/projektid/teadusprojektid)
– rakendusprojektid
(http://pk.emu.ee/struktuur/keskkonnakaitse-osakond/teadustoo/projektid/rakendusprojektid/)