Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli teadusprojektid:
– käimasolevad projektid
(https://pk.emu.ee/struktuur/keskkonnakaitsejamaastikukorraldus/projektid/)

– Teadustööd
(https://pk.emu.ee/struktuur/keskkonnakaitsejamaastikukorraldus/teadustoo/)


Kliimamuutused

IPCC värskeim hinnanguaruanne “Kliimamuutused 2021: loodusteaduslik alus”(raport)
IPCC Interaktiivne atlas (https://interactive-atlas.ipcc.ch/?fbclid=IwAR1Dk-9lJDqsAmOZ1KRySSjGWw-YocyKh6opla4-4dBHe1pEqAOtZDxit-g)