Riiklikke sordivõrdluskatseid tellib Põllumajandusameti sordiosakond Põllumajandusuuringute Keskuselt (PMK). Sordiosakonnal on välja töötatud kõigi katsetatavate kultuuride metoodikad majanduskatsete läbiviimiseks. Riikliku sordivõrdluskatse katsetsükli edukalt läbinud sordid võetakse Eesti sordilehe nimekirja Sordivalikukomisjoni poolt. Nimetatud komisjoni töös osalevad ekspertidena ka PMK katsepunktide agronoomid.

Riiklike sordivõrdluskatsete kogumikud avanevad siin.