Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) põllumajandustehnika ja -tehnoloogia osakonna teadustegevus:
– projektid (http://www.eria.ee/www/?page_id=347)
– artiklid (http://www.eria.ee/www/?page_id=349)