Taimekasvatusest ja rohumaaviljelusest:

Eesti Maaülikooli (EMÜ) Põllumajandus- ja keskonnainstituudi (PKI) taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna teadustegevus:
– publikatsioonid (http://pk.emu.ee/struktuur/tm/publikatsioonid/),
– kaitstud väitekirjad (http://pk.emu.ee/struktuur/tm/teadustegevus/kaitstud-vaitekirjad/),
– projektid.

Taimekasvatusest (sh köögiviljakasvatus, teraviljakasvatus):

Teatud köögiviljade sortide suhkrute sisalduse analüüsimine akrüülamiidi tekkimise potentsiaali hindamiseks nende töötlemisel“ projekti juht Terje Elias, Eesti Maaülikool. Projekti eesmärk oli välja selgitada teatud Eestis enimkasvatatud köögiviljasordid (kartuli, porgandi, peedi, kaalika ja kõrvitsa sordid), mille kuumtöötlemisel tekkis minimaalselt akrüülamiidi. Uuringu tulemusena selgitati välja köögiviljade sordid, mille redutseeruvate suhkrute ja akrüülamiidi sisaldused on madalaimad, tänu millele need on sobilikud kasutamiseks kuumtöödeldud toodete tööstuslikuks valmistamiseks.

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadustegevus:
– teadusartiklid (http://www.sordiaretus.ee/?pid=313&pageHeader=Teadusartiklid)
– populaarteaduslikud artiklid (http://www.sordiaretus.ee/?pid=318&pageHeader=Populaarteaduslikud artiklid)
– iseseisvad väljaanded (http://www.sordiaretus.ee/?pid=463&pageHeader=Iseseisvad väljaanded)
– väitekirjad (http://www.sordiaretus.ee/?pid=464&pageHeader=Väitekirjad)
– publikatsioonid 1995-1999 a.
(http://www.sordiaretus.ee/?pid=862&leftMenuItem=862&pageHeader=Publikatsioonid 1995-1999)
– ettekanded 2000-2004.a
(http://www.sordiaretus.ee/?pid=864&leftMenuItem=864&pageHeader=Ettekanded)
– trükised (http://www.sordiaretus.ee/?pid=1763&pageHeader=Jõgeva%20SAI%20trükised:)

Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) teadustööd:
– artiklid (http://www.eria.ee/www/?page_id=349)
– projektid (http://www.eria.ee/www/?page_id=322)
– artiklid (http://www.eria.ee/www/?page_id=389)

Aiandus:

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (PKI) aianduse osakonna teadustegevus:
– käimasolevad projektid (http://pk.emu.ee/struktuur/aiandus/teadustegevus/)
– publikatsioonid (http://pk.emu.ee/struktuur/aiandus/teadustegevus/publikatsioonid/)
– kaitstud väitekirjad (http://pk.emu.ee/struktuur/aiandus/teadustegevus/kaitstud-vaitekirjad/)

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskuses toimub puuviljanduse alane uurimistöö.
– teadustegevus (http://polli.emu.ee/et/teadustegevus/)
– projektid (http://polli.emu.ee/et/teadustegevus/projektid/)
– Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus (http://polli.emu.ee/et/teadustegevus/projektid/kompetentsikeskus/)

Muld:

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonna instituudi (PKI) mullateaduse ja agrokeemia osakonna teadustööd:
– käimasolevad projektid (http://pk.emu.ee/struktuur/muld/teadustoo/Projektid/kaimasolevad-projektid/),
– lõpetatud projektid (http://pk.emu.ee/struktuur/muld/teadustoo/Projektid/lopetatud-projektid/),
– kaitstud väitekirjad (http://pk.emu.ee/struktuur/muld/teadustoo/kaitstud-vaitekirjad/),
– mullamuuseum (tutvustus) (http://pk.emu.ee/struktuur/muld/Mullamuuseum/).

Eesti Maaülikooli mullamuuseumi koduleht

Taimekaitse:

Eesti Maaülikooli (EMÜ) Põllumajandus- ja keskonnainstituudi (PKI) taimekaitse osakonna teadustegevus:
– käimasolevad projektid (http://pk.emu.ee/struktuur/taimekaitse/teadustko/projektid/)
– publikatsioonid (http://pk.emu.ee/struktuur/taimekaitse/teadustko/publikatsioonidtko/)

Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) lehel
Eesti-Taani ühisprojekt: I-Taimekaitse (http://taimekaitse.eria.ee/)