Teadusinfo taimekasvatusest

Teadusinfo taimekasvatusest2018-03-09T14:10:14+00:00

Taimekasvatusest ja rohumaaviljelusest:

Eesti Maaülikooli (EMÜ) Põllumajandus- ja keskonnainstituudi (PKI) taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna teadustegevus:
– publikatsioonid (http://pk.emu.ee/struktuur/tm/publikatsioonid/),
– kaitstud väitekirjad (http://pk.emu.ee/struktuur/tm/teadustegevus/kaitstud-vaitekirjad/),
– projektid (http://pk.emu.ee/struktuur/tm/projektid/).

Taimekasvatusest (sh köögiviljakasvatus, teraviljakasvatus):

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadustegevus:
– teadusartiklid (http://www.sordiaretus.ee/?pid=313&pageHeader=Teadusartiklid)
– populaarteaduslikud artiklid (http://www.sordiaretus.ee/?pid=318&pageHeader=Populaarteaduslikud artiklid)
– iseseisvad väljaanded (http://www.sordiaretus.ee/?pid=463&pageHeader=Iseseisvad väljaanded)
– väitekirjad (http://www.sordiaretus.ee/?pid=464&pageHeader=Väitekirjad)
– publikatsioonid 1995-1999 a.
(http://www.sordiaretus.ee/?pid=862&leftMenuItem=862&pageHeader=Publikatsioonid 1995-1999)
– ettekanded 2000-2004.a
(http://www.sordiaretus.ee/?pid=864&leftMenuItem=864&pageHeader=Ettekanded)
– trükised (http://www.sordiaretus.ee/?pid=1763&pageHeader=Jõgeva%20SAI%20trükised🙂

Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) teadustööd:
– artiklid (http://www.eria.ee/www/?page_id=349)
– projektid (http://www.eria.ee/www/?page_id=322)
– artiklid (http://www.eria.ee/www/?page_id=389)

Aiandus:

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (PKI) aianduse osakonna teadustegevus:
– käimasolevad projektid (http://pk.emu.ee/struktuur/aiandus/teadustegevus/)
– publikatsioonid (http://pk.emu.ee/struktuur/aiandus/teadustegevus/publikatsioonid/)
– kaitstud väitekirjad (http://pk.emu.ee/struktuur/aiandus/teadustegevus/kaitstud-vaitekirjad/)

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskuses toimub puuviljanduse alane uurimistöö.
– teadustegevus (http://polli.emu.ee/et/teadustegevus/)
– projektid (http://polli.emu.ee/et/teadustegevus/projektid/)
– Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus (http://polli.emu.ee/et/teadustegevus/projektid/kompetentsikeskus/)

Muld:

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonna instituudi (PKI) mullateaduse ja agrokeemia osakonna teadustööd:
– käimasolevad projektid (http://pk.emu.ee/struktuur/muld/teadustoo/Projektid/kaimasolevad-projektid/),
– lõpetatud projektid (http://pk.emu.ee/struktuur/muld/teadustoo/Projektid/lopetatud-projektid/),
– kaitstud väitekirjad (http://pk.emu.ee/struktuur/muld/teadustoo/kaitstud-vaitekirjad/),
– mullamuuseum (tutvustus) (http://pk.emu.ee/struktuur/muld/Mullamuuseum/).

Eesti Maaülikooli mullamuuseumi koduleht

Taimekaitse:

Eesti Maaülikooli (EMÜ) Põllumajandus- ja keskonnainstituudi (PKI) taimekaitse osakonna teadustegevus:
– käimasolevad projektid (http://pk.emu.ee/struktuur/taimekaitse/teadustko/projektid/)
– publikatsioonid (http://pk.emu.ee/struktuur/taimekaitse/teadustko/publikatsioonidtko/)

Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) lehel
Eesti-Taani ühisprojekt: I-Taimekaitse (http://taimekaitse.eria.ee/)