Nõuded kehtivad kalendriaasta järgi ehk 1. jaanuarist 31. detsembrini. Kui nõude rikkumine tuvastatakse 2010. aastal, siis vähendatakse ka 2010. aastal taotletud toetusi.

Kohapeal kontrollitakse nõuetele vastavuse süsteemi raames 1% otsetoetuste ja 1% maaelu arengukava 2007-2013 toetuste taotlejatest. Kontrolle viivad läbi PRIA (head põllumajandus- ja keskkonnatingimused), Keskkonnainspektsioon (KM keskkonnanõuded ja 1 HPK nõue) ning Veterinaar- ja Toiduamet (KM loomade identifitseerimine ja registreerimine). Lisaks on võimalik osasid nõudeid kontrollida administratiivselt st. kontroll teostatakse registriandmete põhjal, eriti on siinkohal mõeldud loomade registriga seotud nõudeid. 2011 a. lisandub kontrolliasutusena Põllumajandusamet. 2013 a. lisanduvad kohustuslike majandamisnõuete osas ka loomade heaolu nõuded, mida kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet. Oluline on märkida, et vastavad järelvalveasutused jätkavad loomulikult oma tavapärast tööd ja viivad kontrolle läbi ka nõuetele vastavuse süsteemist eraldi. Kui nõuetele vastavuse nõuete rikkumine on tuvastatud muude kontrollimiste käigus, lähevad ka need rikkumised toetuste maksmisel arvesse.

Nõuete kontrollimine

Nõuete kontrollimine

Nõuded kehtivad kalendriaasta järgi ehk 1. jaanuarist 31. detsembrini. Kui nõude rikkumine tuvastatakse näiteks 2013. aastal, siis vähendatakse ka 2013. aastal taotletud toetusi.

Kohapeal kontrollitakse nõuetele vastavuse süsteemi raames 1% otsetoetuste ja 1% maaelu arengukava 2007-2013 toetuste taotlejatest.

Kontrolle viivad läbi

Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused – PRIA
KM keskkonnanõuded ja 1 HPK nõue – Keskkonnainspektsioon
KM loomade identifitseerimine ja registreerimine – Veterinaar- ja Toiduamet

Lisaks on võimalik osasid nõudeid kontrollida administratiivselt st. kontroll teostatakse registriandmete põhjal, eriti on siinkohal mõeldud loomade registriga seotud nõudeid.

2011 a. lisandub kontrolliasutusena Põllumajandusamet.

2013 a. lisanduvad kohustuslike majandamisnõuete osas ka loomade heaolu nõuded, mida kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet.

Oluline on märkida, et vastavad järelvalveasutused jätkavad loomulikult oma tavapärast tööd ja viivad kontrolle läbi ka nõuetele vastavuse süsteemist eraldi. Kui nõuetele vastavuse nõuete rikkumine on tuvastatud muude kontrollimiste käigus, lähevad ka need rikkumised toetuste määramisel ja maksmisel arvesse.