Keskkonnainspektsioon (KKI) hindab ja kontrollib toetuse taotleja nõuetest kinnipidamist järgmiste teemade osas:

1) Kohustuslikud majandamisnõuded KM 1 – KM 5 (keskkond) – KKI kontrollib taotleja juures kohapeal.
2) Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused (HPK) nõue 13 ja 14 – veekogude kaitse reostuse ja äravoolu eest ning veekasutuse reguleerimine.
3) Väetiste ja taimekaitsevahendite (VTK) miinimumnõuded – KKI kontrollib väetise kasutamise miinimumnõuetest kinnipidamist.

Keskkonnainspektsiooni KM nõuete hindamismaatriks avaneb siin.

HPK nõuete hindamismaatriks avaneb siin.

VTK nõuete hindamismaatriks avaneb siin.

Põllumajandusamet kontrollib

Põllumajandusamet (PMA) hindab ja kontrollib toetuse taotleja nõuetele vastavust järgmiste teemade lõikes:

1) Kohustuslikud majandamisnõuded KM 9: Taimekaitsevahendite kasutamine
2) Väetiste ja taimekaitsevahendite miinimumnõuded – PMA kontrollib taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuete osas.

PMA KM hindamismaatriks avaneb siin.

VTK hindamismaatriks avaneb siin.

Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib

Veterinaar- ja Toiduamet hindab ja kontrollib toetuse taotlejat järgmiste teemade lõikes:

Kohustuslikud majandamisnõuded:
KM 6-8: Loomade identifitseerimine ja registreerimine nõuded 1-7 – VTA kohapealne kontroll
KM 10: Hormoonide kasutamine loomakasvatuses
KM 11: Toidu- ja söödaohutus
KM 12: TSE
KM 13-15: Loomahaigustest teatamine
KM 16-18: Loomade heaolu

VTA hindamismaatriks avaneb siin.

PRIA kontrollib

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) kontrollib toetuse taotleja nõuetest kinnipidamist järgmiste nõuete osas:

1) head põllumajandus- ja keskkonnatingimused (HPK) nõuded nr 1-12
2) osasid nõudeid on võimalik kontrollida ka administratiivselt (st kontroll teostatakse registriandmete põhjal), eriti on siinkohal mõeldud loomade registriga seotud nõudeid, KM 6-8 nõuded 2; 3 ja 8.

PRIA hindamismaatriksid avanevad siin.