• Bender, A. (koostaja) 2006. Eritüübiliste rohumaade rajamine ja kasutamine. I. ja II. osa. Jõgeva.
  • Bender, A. 2010. Heintaimede sordiaretus ja seemnekasvatus. Jõgeva Sordiaretuse Instituut.
  • Older, H. 2011. Kohalikud söödad. Eesti Rohumaade Ühing.