Taimekaitse

Taimekaitse2018-03-15T11:49:27+00:00

Põllumajandusameti teave taimekaitsevahendite registris toimunud muudatuste kohta.
Info on kättesaadav Põllumajandusameti kodulehel järgmistel aadressidel:
Muudatused taimekaitsevahendite registris 2015. ja 2016.aastal;

Eestis väikepakendis või kasutusvalmis lahusena turule lubatud taimekaitsevahendid, milliseid saab väikeaiapidaja osta ja kasutada taimekaitsetunnistust omamata (seisuga 5. oktoober 2016)

Eesti Maaülikooli trükis “Eesti taimekaitse 95”