Looma PiP 2017-2018

Looma PiP 2017-20182019-02-20T11:01:30+00:00

Looma PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas. Riigihange nr 183149

Loomakasvatuse teadmussiirde programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset. Programm algas 3. mail 2017

2018. aastal tehti

 • Infopäevad ja koolitused:
  põllumajandusloomade heaolu infopäevad ja koolitused (17 infopäeva ja koolitust, erinevate loomaliikide viisi)
  Head tootmis- ja hügieenitavad ning söödahügieen 27.11.2018 ja 03.12.2018 
  põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine (2 infopäeva, 2  koolitust, 2 pädevuskoolitust),
  tapatoimingute pädevuskoolitus
  ravimite vastutustundlik kasutamine (3 infopäeva, 3 koolitust)
  mesilashaigused (2 infopäeva välislektoriga)
  bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises,
  karja tervis (3 infopäeva),
  karjaterviseprogrammide rakendamine (2 päeva);
  linnukasvatus väikemajapidamises, bioturvalisus ja karja tervis (2 infopäeva)
  sööda ohutus ning kvaliteet (25.10 ja 31.10 ), söötmine (1 päev), söödatootmine (1 päev) 25.10 ja 31.10.2018 
  finantsteadmised loomapidamisettevõttes (1 päev), lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs (1 päev)
  lihatöötlemine (16h koolitus), nahkade parkimine (40h koolitus)
  head tootmis- ja hügieenitavad (2 päeva)
  väikemäletsejaliste karja- ja heinamaade kasutamine (1 päev)
  veiste sõratervise kool (40 h koolitus)

2017. aastal tehti

 • 14 infopäeva:
  põllumajandusloomade heaolu (11.08 lihaveis, 12.12 piimaveis, 24.11 väikemäletsejalised, 15.12 põllumajanduslind);
  farmide bioturvalisus ja karja tervis (1.11 siga9.11 veis);
  ravimite vastutustundlik kasutamine (2.11 Võru; 8.11 Jõgeva, 10.11 Tartu);
  sööt, sööda ohutus, sööda käitlemine (28.11);
  sõnniku käitlemine (12.12);
  finantsteadmised loomapidamisettevõttes (5.12);
  lihaveisekasvatus (10.11);
  linnukasvatus väikemajapidamises (14.12)
 • 12 täienduskoolitust:
  põllumajandusloomade heaolu (25.08 seakasvatus, 28.08 hobusekasvatus, 29.08 lihaveisekasvatus, 29.09 ja 6.10 lammaste tervishoid; 9.11 ja 17.11 kitsede tervishoid);
  mesilashaigused (25.11 Lihula; 2.12 Tallinn);
  ravimite vastutustundlik kasutamine (7.12);
  lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs (14.12);
  loomapidamine, transport, tapmine (23-24.11);
  põllumajandusloomade nahkade parkimine (23-25.11);
  väikemäletsejaliste karja- ja heinamaade kasutamine (kolmepäevane: 12.10, 25.10, 2.11)
 • 2 konverentsi:
  piimafoorum (7.11);
  lihafoorum 6.12-7.12.2017

7.11.2017 Piimafoorumi ettekanded: