Looma PiP 2017

Looma PiP 20172018-03-08T16:06:49+00:00

Looma PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas. Riigihange nr 183149

Loomakasvatuse teadmussiirde programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset. Programm algas 3. mail 2017

2017. aastal tehti

 • 14 infopäeva:
  põllumajandusloomade heaolu (11.08 lihaveis, 12.12 piimaveis, 24.11 väikemäletsejalised, 15.12 põllumajanduslind);
  farmide bioturvalisus ja karja tervis (1.11 siga9.11 veis);
  ravimite vastutustundlik kasutamine (2.11 Võru; 8.11 Jõgeva, 10.11 Tartu);
  sööt, sööda ohutus, sööda käitlemine (28.11);
  sõnniku käitlemine (12.12);
  finantsteadmised loomapidamisettevõttes (5.12);
  lihaveisekasvatus (10.11);
  linnukasvatus väikemajapidamises (14.12)
 • 12 täienduskoolitust:
  põllumajandusloomade heaolu (25.08 seakasvatus, 28.08 hobusekasvatus, 29.08 lihaveisekasvatus, 29.09 ja 6.10 lammaste tervishoid; 9.11 ja 17.11 kitsede tervishoid);
  mesilashaigused (25.11 Lihula; 2.12 Tallinn);
  ravimite vastutustundlik kasutamine (7.12);
  lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs (14.12);
  loomapidamine, transport, tapmine (23-24.11);
  põllumajandusloomade nahkade parkimine (23-25.11);
  väikemäletsejaliste karja- ja heinamaade kasutamine (kolmepäevane: 12.10, 25.10, 2.11)
 • 2 konverentsi:
  piimafoorum (7.11);
  lihafoorum 6.12-7.12.2017

7.11.2017 Piimafoorumi ettekanded: