Looma PiP teavikud

Looma PiP teavikud2020-03-26T14:32:50+00:00

Looma PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas.

2020.aastal tehakse:

  • käsiraamat: põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine.
  • käsiraamat: hea tava juhend ohutu sööda tootmise kohta.
  • teabematerjal: bioohutus loomapidamisettevõttes (2019 kavas põllumajanduslinnud).
  • teabematerjal: bioohutuse kava koostamise jarakendamise juhend (erinevad loomaliigid – 2019 kavas põllumajanduslinnud).
  • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne, 2020/1
  • Õppevideod

2019. aastal tehti:

2018. aastal tehti:

2017 tehti:

 

Edaspidi kavas:

  • käsiraamat: sigade söötmine
  • teabematerjal: mäletsejaliste söötmine
  • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne
  • õppevideod