Looma PiP teavikud

Looma PiP teavikud2019-04-02T10:25:21+00:00

Looma PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas.

2017 tehti:

2018. aastal tehti:

2019. aastal tehakse:

 • käsiraamat: põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine
 • käsiraamat: hea tava juhend ohutu sööda tootmise kohta
 • teabematerjal: bioohutus loomapidamisettevõttes (2019 kavas põllumajanduslinnud)
 • teabematerjal: bioohutuse kava koostamise jarakendamise juhend (erinevad loomaliigid – 2019 kavas põllumajanduslinnud)
 • teabematerjal: loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend (erinevad loomaliigid – 2019 kavas mesilaste kohta)
 • teabematerjal: ravijuhised põllumajandusloomade liigi ja ravi põhiselt (2019 kavas vene keeles, 15 tk)
 • teabematerjal: loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend: mesilased Loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend _mesilased  lisaks abistavad failid: Juhis PMA ja VTA vaheliseks koostööks mesilaste hukkumise korral Mesilasperede_arvu_teatamine
 • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne: 2019/1
 • õppevideod:  veise inna avastamine, piimaveise toitumuse hindamine, veise identifitseerimine, söödaproovide võtmine, lamba toitumuse hindamine

Edaspidi kavas:

 • käsiraamat: sigade söötmine
 • teabematerjal: mäletsejaliste söötmine
 • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne
 • õppevideod