Looma PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas.

2021. aastal tehakse:

  • käsiraamat: põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine.
  • teabematerjal: Bioohutus loomapidamisettevõttes (piimaveised)
  • teabematerjal: Bioohutuse kava koostamise ja rakendamise juhend (piimaveised)
  • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne 2021/1   2021/2
  • käsiraamat: Hea tava juhend ohutu sööda tootmise kohta
  • õppevideod: veise inna avastamine, piimaveise toitumuse hindamine, veise identifitseerimine, söödaproovide võtmine

2020. aastal tehti:

2019. aastal tehti

2018. aastal tehti:

2017 tehti:

 

Edaspidi kavas:

  • käsiraamat: sigade söötmine
  • teabematerjal: mäletsejaliste söötmine
  • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne
  • õppevideod