Looma PiP teavikud

Looma PiP teavikud2018-12-12T12:06:33+00:00

Looma PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas.

2017 tehti:

2018. aastal tehakse

 • käsiraamat: põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine
 • käsiraamat: loomakasvatuse ökonoomika
 • käsiraamat: hea tava juhend ohutu sööda tootmise kohta
 • teabematerjal: bioohutus loomapidamisettevõtetes: põllumajanduslinnud
 • teabematerjal: bioohutuse kava koostamise ja rakendamise juhend: põllumajanduslinnud
 • teabematerjal: loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend: väikemäletsejalised
 • teabematerjal: eesti hobune
 • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne: 2018/2, 2018/3, 2018/4
 • õppevideod bioohutuse nõete täitmise kohta

Edaspidi kavas:

 • käsiraamat: sigade söötmine
 • teabematerjal: mäletsejaliste söötmine
 • teabematerjal: loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend (erinevad loomaliigid)
 • teabematerjal: bioohutuse kava koostamise jarakendamise juhend (erinevad loomaliigid)
 • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne