Mahe PiP 2016-2018

Mahe PiP 2016-20182019-02-06T09:07:39+00:00

Programmi jooksul tuleb korraldada järgmisi infopäevi või täienduskoolitusi (vt pikk.ee või maheklubi.ee kalender)

  • mahepõllumajanduslik loomakasvatus
  • mahepõllumajandusliku taimekasvatus
  • taimekasvatussaaduste mahetöötlemine
  • loomakasvatussaaduste mahetöötlemine
  • mahetoodete turundus
  • mahetoitlustamine
  • mahetootmine ja -toitlustamine
  • mahetootmine ja -töötlemine

Programmi jooksul tuleb koostada või täiendada teabematerjale 
(vt siit või maheklubi.ee kalender)

 

2016. aasta tööplaan/elluviidud tegevused

2016. a II kvartali aruanne
2016. a III kvartali aruanne
2016. a IV kvartali aruanne


2017. aastal elluviidud tegevused

2017. I kvartali aruanne
2017. II kvartali aruanne
2017.a III kvartali aruanne
2017.a IV kvartali aruanne

 

2018. aasta tegevused (toimumine avaldatakse sündmuste kalendris ja veebis www.maheklubi.ee):

2018. a I kvartali aruanne
2018. a II kvartali aruanne
2018. a III kvartali aruanne
2018. a IV kvartali aruanne