Põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi (ÜhendPiP) eesmärgiks on vastavalt Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvajadusele ning erinevate arengukavade eesmärkidele korraldada teadmussiirde tegevusi, tehes seda erinevaid osapooli kaasates nii otsustusprotsessis, kui tegevuste elluviimisel.

Programmi viime ellu seniste  kaheksa valdkonna kaudu: 1) aiandus; 2) loomakasvatus; 3) mahemajandus; 4) taimekasvatus; 5) toit ja toiduohutus; 6) ühistegevus; 7) põllumajanduspoliitika abinõud ning 8) horisontaalsed teemad ja teabesalv.

Programmi maht on 3,5 miljonit eurot
Raamelping sõlmiti 31. märtsil 2021 ning kehtib kuni 30. juunini 2023.

Programmi viib ellu konsortsium:

  • Põllumajandusuuringute Keskus,
  • Maaelu Edendamise Sihtasutus,
  • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,
  • Eesti Toiduainetööstuse Liit,
  • Eesti Maaülikool,
  • Eesti Taimekasvatuse Instituut,
  • Mahepõllumajanduse Koostöökogu.

Projekti üldkoordinaator: Hanna Tamsalu. hanna.tamsalu [] pmk.agri.ee, 520 1078

Programmi juhtimiseks ning huvirühmade kaasamiseks moodustatakse juhtkogu ja valdkondlikud nõukogud. Vaata koosseise SIIT.

ÜhendPIP ametlik nimetus on Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse teegevusvaldkonnas, riigihange nr 222076.