Toiduohutuse PiP 2017-2019

Toiduohutuse PiP 2017-20192019-12-19T13:42:12+00:00

Toiduohutuse PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas

  1. aastal tehti (ürituste toimumisi vaata www.toiduteave.ee):

Konverents toiduohutuse aktuaalsetel teemadel

Infopäevad:

  • Keemilised riskid toidus
  • Toiduohutuse õigusaktid
  • Toidualase teabe esitamine
  • Toiduainete mikrobioloogia
  • Proovide võtmine ja analüüsimine
  • Toiduainete funktsionaalsus
  • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
  • Toidu lisaained
  • Kemikaaliohutus
  • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemid

Täienduskoolitused:

  • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
  • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
  • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
  • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
  • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
  • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
  • Listeria monocytogenes toidupatogeenina, 6 akadeemilist tundi

Teabematerjalid:

  • Kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest
  • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
  • Toidu keemilised ohud
  • Allergeeniohje
  • Kemikaaliohutus. Toidu käitlemisega seotud aspektid
  • Pärm- ja hallitusseened toidus
  • Lisaainete kasutamine
  • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
  • Nõuded munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
  • Gluteenivaba toit
  • Campylobacter spp
  • Staphylococcus aureus

Käsiraamatud:

  • Hea hügieenitava käsiraamatud järgmistel teemadel: liha töötlemine; piima töötlemine; puu- ja köögivilja töötlemine. Võrguväljaanded
  • Käsiraamatu „Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
  • Käsiraamatu „Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
  • Käsiraamatu “Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. Liha töötlemine” uuendamine. Võrguväljaanne
  • Käsiraamat “Toidu säilimisaja määramine”. Võrguväljaanne

veebilehe arendused

2018. aastal tehti:

  • toiduohutuse konverents “Toiduohutus ja toitumine” – 08.06.2018 Tallinnas
  • 10 infopäeva:
    reformuleerimine – 4.12.2018
    keemilised riskid toidus 16.04.2018 Tallinnas
    toiduohutuse õigusaktid – 18.10.2018 Tartus; 17.10.2018 Tallinnas
    toidualase teabe esitamine: 03.05.2018 Tartus; 08.05 Tallinnas
    toiduainete mikrobioloogia 16.05.2018 Tartus; 1.11.2018
    piima ja -toodete ohutust ning kvaliteeti mõjutavad tegurid – 29.11.2018
    transrasvhapped – 5.12.2018
  • 11 koolitust:
    toiduhügieen ja -ohutus (algaste 14.02, keskaste 21.-23 03 ja 29.-31.08)
    allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis 12.04 ja 12.10
    enesekontrolliplaani/süsteemi loomine ja auditeerimine – 9.-10 05 ja 25.-26.10
    toidu säilitamisnõuete määramine – 22.02 ja 23.11.2018
    toiduhügieen ja enesekontroll eraleamus toidu valmistamisel – 21.09
    tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus – 09.03
  • käsiraamatud ja teabematerjalid (vt siit)
  • veebilehe arendused

2017. aastal tehti:

  • toiduohutuse veebileht
  • toiduohutuse konverents  – 30. november
  • 8 infopäeva järgmistel teemadel:
    toidualase teabe esitamine  – 11. aprill, 2. mai, 9. november
    toiduohutuse õigusaktid  – 21. ja 22. märts
    laboritöötajate õiged võtted mikrobioloogiliste analüüside tegemisel – 25. mai
    toiduainete funktsionaalsus -14. dets
    piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid – 30. aug
  • 11 täienduskoolitust järgmiselt
    Toiduhügieen ja ohutus, algtase (6h)   2 koolitust:  05. mai ja 6. oktoober
    Toiduhügieen ja ohutus, kesktase (24h)    1 koolitus: 20. -22. september
    Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/eraelamus toidu valmistamisel (6h) : 29.august ja 17. november
    Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (6h): 8. september ja 8. detsember
    Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (12h) –   26-27. oktoober
    Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus (6h) : 28. august, 8. detsember
    Toidu säilitamisnõuete määramine (6h) : 29. september
  • Elektrooniline käsiraamat Säilitamisnõuete määramine, esimene ja teine osa
  • Teabematerjal:   juustude soolamine
  • Teabematerjal:  toidualase teabe esitamine (tekst ja infograafika)
  • Teabematerjal: tsüanuurhape piimas ja piimatoodetes