Toiduohutuse PiP 2017

Toiduohutuse PiP 20172018-03-08T16:22:05+00:00

Toiduohutuse PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas

2017. aastal tehti:

 • toiduohutuse veebileht
 • toiduohutuse konverents  – 30. november
 • 8 infopäeva järgmistel teemadel:
  toidualase teabe esitamine  – 11. aprill, 2. mai, 9. november
  toiduohutuse õigusaktid  – 21. ja 22. märts
  laboritöötajate õiged võtted mikrobioloogiliste analüüside tegemisel – 25. mai
  toiduainete funktsionaalsus -14. dets
  piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid – 30. aug
 • 11 täienduskoolitust järgmiselt
  Toiduhügieen ja ohutus, algtase (6h)   2 koolitust:  05. mai ja 6. oktoober
  Toiduhügieen ja ohutus, kesktase (24h)    1 koolitus: 20. -22. september
  Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/eraelamus toidu valmistamisel (6h) : 29.august ja 17. november
  Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (6h): 8. september ja 8. detsember
  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (12h) –   26-27. oktoober
  Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus (6h) : 28. august, 8. detsember
  Toidu säilitamisnõuete määramine (6h) : 29. september
 • Elektrooniline käsiraamat Säilitamisnõuete määramine, esimene ja teine osa
 • Teabematerjal:   juustude soolamine
 • Teabematerjal:  toidualase teabe esitamine (tekst ja infograafika)
 • Teabematerjal: tsüanuurhape piimas ja piimatoodetes