Toiuduohutuse PiP teavikud

Toiuduohutuse PiP teavikud2018-08-13T09:36:37+00:00

Toiduohutuse PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas

vt www. toiduteave.ee

2017. aastal tehti järgmised teabematerjalid ja käsiraamatud:

2018. aastal tehakse järgmised teabematerjalid ja käsiraamatud:

 • Hea hügieenitava käsiraamat väikekäitlejale: piim
 • Hea hügieenitava käsiraamat väikekäitlejale: puu- ja köögivili,
 • Hea hügieenitava käsiraamat väikekäitlejale: pagari- ja kondiitritooted
 • Hea hügieenitava käsiraamat väikekäitlejale: liha töötlemine
 • Hea hügieenitava käsiraamat väikekäitlejale: eraelamus toidu valmistamine
 • Teabematerjal: toiduohutuse nõuded toidu vedamisel
 • Teabematerjal: toiduainete mikrobioloogiliste analüüside teostamine
 • Teabematerjal: toidutööstuse seadmete pesemine ja desinfitseerimine
 • Teabematerjal:  kokkuvõte toidupatogeenidest
 • Teabematerjal: juhis trükitud kartongmaterjali kohta
 • Teabematerjal: toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Teabematerjal: toidu keemilised ohud
 • Teabematerjal: allergeeniohje
 • Teabematerjal: toitumisalase teabe esitamine
 • Teabematerjal: Listeria monocytogenes toidupatogeenina
 • Teabematerjal: allergeenide esitamine toidualases teabes
 • Videofilmid: käte pesemine, kahjurite tõrje, kuumtöötlemine, ohutus töövõtted, metsulukite käitlemine jmt

Edaspidi tehakse järgmised teabematerjalid ja käsiraamatud:

 • Käsiraamat: toidu märgistamise nõuded
 • Käsiraamat: liha töötlemine väikekäitlejale
 • Käsiraamat: piim ja piima töötlemine väikekäitlejale
 • Käsiraamat: tera- ja kaunviljade töötlemine väikekäitlejale
 • Teabematerjalide temaatika täieneb