ÜhendPIP-2 – Eesti maaelu arengukava (2014-2020) Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 257107).

2024. aastaks kavandatud tegevused

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

 • Konverents Aianduse visoonikonverents   
 • Konverents Aiandusfoorum 
 • Infopäev Õunte säilituskaod Eestis ja naabermaades ja nende peamised põhjused
 • välislektoriga Mullatervise praktiline infopäev
 • Infopäev Aianduse nutikate lahenduste tutvustamine
 • Esitlustegevus – Viinapuude ja mustikate sordid ja lõikusviisid tüvevähi vähendamiseks
 • Esitlustegevus  – Turba vähendamise võimalused köögivilja- ja ilutaimede  kasvusubstraatides
 • Esitlustegevus – Vaarika-, ebaküdoonia ja sinise kuslapuu sortide talvekahjustuste vähendamise võimalused

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

Konverentsid:

 • Lihaveiste konverents
 • Seakasvatuse konverents
 • Piimafoorum 2024
 • Lamba- ja kitsekasvatajate konverents

Infopäevad-koolitused:

 • Infopäev veebis välislektoriga – Lihaveiste aastaringne pidamine ja söötmine
 • Infopäev välislektoriga – Kvaliteetse liha tootmine rohusöötade baasil
 • Infopäev veebis välislektoriga – Seakasvatuse heaolu ja jätkusuutlikkus 
 • Infopäev veebis – Tehnoloogilised rakendused parandamaks piimafarmi tootlikust ja vähendamaks kadusid
 • Infopäev veebis välislektoriga – Süsiniku jalajälje vähendamine piimakarjakasvatuses
 • Infopäev ettevõtte külastusega – Lambakasvatajate infopäev
 • Infopäev – Lammaste söötmine
 • Infopäev ettevõtte külastusega – Karjavalvekoerad ja karjaaiad lambakasvatuses
 • 80-tunnine täienduskoolitus – Veiste kunstlik seemendamine  
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Hobuste esmaabi

Materjalid:

 • Ajakiri Tõuloomakasvatus – koostamine ja trükk, 2 tk

 

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

 • Ettevõtetes toimuvad infopäevad, pikad (4 tk) piimakarjakasvatus, lambakasvatus, lihaveisekasvatus,  taimekasvatus
 • Infopäev ettevõtte külastusega (7 tk)
 • Infopäev veebis Mahepõllumajanduse järelevalve (4 tk)
 • Infopäev (1) -Taimekasvatus
 • Infopäev välislektoriga (1) – loomakasvatus/taimekasvatus
 • Infopäev veebis välislektoriga (1) – linnukasvatus
 • Infopäev veebis välislektoriga (3) – Taimekasvatus, loomakasvatus
 • Mahepõllumajanduse aastakonverents
 • Esitlustegevus – Mahe musta sõstra, astelpaju ja õunapuu kasvatustehnoloogiad

Materjalid

 • Teabeleht 4 lk  – Aktuaalset mahepõllumajandusest (2 tk)
 • Ajakiri Mahepõllumajanduse leht (2 tk)
 • Mahepõllumajanduse aastaraamat eesti ja inglise keeles (elektrooniline)

ÜhendPIP-2 raames 2024 aastal 

 • Konverents – Viljelusvõistlus 2024
 • Konverents – Agronoomia 2024 + Agronoomia 2024 artiklite kogumik
 • Konverents – Teraviljafoorum 2024
 • Kartulikasvatuse infopäev
 • Taastava põllumajanduse infopäev (veebis, Järvamaal)
 • Infopäev Põllumuldade ja agrotehnoloogilise külvikorrakatse uuringutest ja tulemustest (Saaremaal)
 • Infopäev veebis – Vahekultuurid mullaviljakuse parandamisel
 • Infopäev veebis – Säästlik taimekaitse “Talust taldrikule” eesmärkide valguses
 • infopäev ettevõtte külastusega – Mullaelustiku parandamine läbi kompostimise
 • Infopäev veebis välislektoriga – Süsiniku sidumine
 • Infopäev veebis – Seemneseminar
 • Infopäev veebis – Ilmastikutingimused ja nende mõjudega toimetulek
 • Infopäev ettevõtte külastusega – Turvasmuldadel majandamine ning maaparadussüsteemid keskkonna- ja kliimaeesmärkide kontekstis
 • Infopäev veebis – Täppisviljelus ja muld taimekasvatuses
 • Esitlustegevus – Tutvustatakse sordivõrdluskatseid: oder, rukis, kaer, talinisu, põldhernes ja –uba, Jõgeval
 • Esitlustegevus – Tavaadra ja pöördadra kõrrekünd erinevates kultuurides (Künni MM, Tartumaa)
 • Esitlustegevus – Tolmeldajad tootmispõldudel (Tartumaa)

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

 • Toiduainetööstuse aastakonverents, salvestus
 • Pakendikonverents, salvestus 
 • Toiduohutuse aastakonverents, veebiülekanne 
 • Infopäev – Toidualane teave algajatele
 • Infopäev – Toidualane teave edasijõudnutele
 • Infopäev veebis välislektoriga – Toiduhügieen hulgilaos, kauba jälgitavus, logistika. 
 • Infopäev, kontaktne – Suitsutatud toodete valmistamine
 • Infopäev – Arukas külaturism – toitlustuse korraldamise võimalused 
 • Infopäev – joogivee analüüsimine toidukäitlejatele
 • Infopäev  – Uued toiduohutuse õigusaktid, arutusel olevad eelnõud 
 • Infopäev  – Proovide võtmine ja laborianalüüsid
 • Infopäev – Säilivusaegade määramine, kestvuskatsed
 • Infopäev – Toidu saasteained
 • Infopäev – Toiduohutuse juhtimissüsteemid (ISO, BRC, FSSC, IFS) 
 • Infopäev  – Toiduhügieeni algkursus (vene keeles)
 • Infopäev  – Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes
 • Infopäev  – Toiduvaldkonna õigusaktid ja järelevalve
 • Infopäev veebis välislektoriga  – Ressursisäästlik toidutootmine
 • infopäev veebis – Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus 
 • 24-tunnine täienduskoolitus – Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste
 • Ühepäevane täienduskoolitus – CIP pesud, Käsipesu effektiivsus
 • Ühepäevane täienduskoolitus – FSSC 22000
 • Ühepäevane täienduskoolitus – IFS Food
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Teise osapoole audiitorite koolitus, veeb
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorikoolitus
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Toiduhügieen ja -ohutus, algaste
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Toidu kestvuskatsed ja tõese säilimisaja määramine
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused 
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Taimsete toodete mikrobioloogiline ohutus
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel 
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Patogeenide algallikate välja­selgitamine toidukäitlemise ettevõtetes
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Taimedest pärit toidu- ja söödamürgid
 • Ühepäevane õppereis, siseriiklik – Toiduvaldkonna väiketootmine
 • Materjal  – Toiduohutuse ABC alustavatele toidukäitlejatele 
 • Teabeleht 4 lk  – Ringlusse võetud plasti määruse “kontsentraat” toidukäitlejale
 • Teabeleht 4 lk  – Lõhna- ja maitseained
 • Materjali “Toidu keemilised ohud” täiendamine 
 • Materjal – Nõuded alkoholi (väike)käitlejatele
 • Videoloengud aktuaalsetel  teemadel (selge märgustuse hea tava, pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded, hommikusöögi direktiivide muudatused jm)

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

 • Infopäev veebis – Süsinikpõllunduse kaubandus – riskid ja võimalused põllumajandustootjale
 • Infopäev veebis -Innotrepp põllumajanduses
 • Infopäev veebis – Uued riigipoolsed lahendused
 • Infopäev veebis – Täppisviljeluse lahendused- nii taime kui loomakasvatus
 • infopäev 6 ak tundi – Agrorobootika
 • infopäev ettevõtte külastusega – Elektroonilised lahendused karjaarvestuses
 • Konverents Digipööre Eesti maamajanduses
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Piimakarja tervise- ja heaoluandmete kasutamine karjaterviseprobleemide ennetamiseks
 • Ühepäevane täienduskoolitus – “Targa maja” lahendused väikekasvuhoonetes
 • Taimekaitse monitooringusüsteemi haldamine  aastal 2024
 • Regulaarsed infokirjad: “EURONEXT”, Piimainfo, Lihainfo, Teravilja- ja õlikultuuride info
 • Videofilm   – Kiskjakahjustuste vältimine väikemäletsejalistel

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

 • Infopäev – Väiketootjate koostöövõimalused
 • Infopäev veebis – Tootjaorganisatsioonide tunnustamine ning tootjaorganisatsioonidele suunatud toetused
 • Infopäev veebis välislektoriga – Ühistegevuse võimalused ja vajadused: head praktikad ja edulood
 • infopäev ettevõtte külastusega – Põllumajanduse biojäätmete ja kõrvalsaaduste ühise väärindamise võimalused
 • infopäev ettevõtte külastusega – Hoiu-laenuühistute omapärad ja nende kasulikkus maapiirkondades
 • Infopäev  – Kogukonnaenergeetika edendamise võimalused maapiirkondades
 • Ühepäevane täienduskoolitus – Kommunikatsioon kui juhtimisvahend (3 tk)
 • Konverents – Ühistute edasiviiv jõud
 • (sea)lihatootjate koostöö õpiring
 • Taimekasvatustootjate koostöö õpiring
 • õpiring – Praktilised kogemused ühistegevuse arendamiseks

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

 • Infopäev ja selle salvestus – Põllumajanduse telgitagused
 • Infopäev veebis – Taastuvenergia: tuul ja päike – põllumajanduses
 • Infopäev välislektoriga – Tervislik muld põllumajandustootjate koostöö kaudu
 • Infopäev lektoritasuga – Inimeste ja organisatsiooni juhtimine (2 tk)
 • Infopäev lektoritasuga – Mainekujunudus ja kommunikatsioon
 • Infopäev veebis välislektoriga  – Bio- ja ringmajanduse, teisese toorme ja  jäätmete väärindamine
 • Infopäev veebis – Põllumajandusliku valdkonna mainekujundamise strateegiad (2 tk)
 • Infopäev ettevõtte külastusega – Taimekooslused karjatatavatele loomadele
 • Kahepäevane täienduskoolitus – Noorte Põllumajandustootjate väljaõpe Liidrite kool
 • Esitlustegevus – Tavaadra ja pöördadra rohumaakünd erinevates kultuurides (Künni MM)
 • Konverents “Aasta Põllumees 2024”
 • Konverents välislektoriga – Muld, vesi ja keskkond
 • artiklid infokirjas Tark Talu (2 tk)
 • Infoleht “Põllumajanduskoja Euroopa Teataja” (2 tk)
 • Programmi materjalide avaldamine ajakirjas “Põllumehe teataja”(2 tk)
 • teabesalve haldamine, sh www.toiduteave.ee haldamine

ÜhendPIP-2 tegevused 2024. aastal

 • Infopäev välislektoriga – Riskijuhtimine elutähtsa teenuse osutajatele (ETO) ja tarneahela olulisematele osapooltele
 • Infopäev – Tootjate pindala- ja loomatoetuste infopäev (8 tk)
 • Infopäev veebis – Tootjate pindala- ja loomatoetuste infopäev (2 tk)
 • Infopäev – Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (3 tk)
 • Infopäev veebis  – Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (2 tk)
 • Infopäev veebis – Mahepõllumajanduse algõpe (3 tk)
 • Täiendõppekoolitus veterinaararstidele lihaveisekarjade karjaterviseprogrammide hindamiseks (2023. sügisel alanud koolituse jätk 2024 kevadel)
 • Esitlustegevus (2) demoala Taastava põllumajanduse konverentsi raames 
 • Videoloeng – Väärtuslik püsirohumaa: kuidas ära tunda, kuidas hooldada, miks on väärtuslik, kuidas inventeeritakse.

2023. aastaks kavandatud tegevused

Tegevused 2023. a teisel poolaastal (riigihange 257107)

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal (riigihange 222076)

ÜhendPIP-2 tegevused 2023 teisel poolaastal

ÜhendPIP-1 tegevused 2023. a esimesel poolaastal

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal

Valdkonna raames tegevused 2023. a lõpuni

Tegevused 2023. a teisel poolaastal  – ÜhendPIP-2 ehk riigihange 257107 

Digipööre

Tegevused 2023. a esimesel perioodil

Teise poolaastasse jäävad:

ÜhendPIP-2 ehk Hankelepinguga 257107/1 tellitud tegevused

 • Infopäevad veebis  – 4 tk  – Loomakasvatus – sh lihaveisekasvatus, lambakasvatus, mesindus – 15. mai, 11. detsember
 • Infopäevad  veebis välislektoriga – 3 tk – Taimekasvatus – sh köögiviljakasvatus. Loomakasvatus – s.h. veisekasvatus, mesindus – 2. detsember; 14. detsember
 • Infopäevad välislektoriga/tõlkega, 6 ak tundi – 2 tk – Loomakasvatus – sh lihaveisekasvatus, mahemajandus – laiemad teemad, nt toidu kvaliteet – 2. detsember
 • Infopäevad mahemajandsest – 4 tk – 1. detsember; 7. detsember; 20. detsember; 21. detsember
 • Infopäevad ettevõtte külastusega – 7 tk  – Loomakasvatus (sh veisekasvatus, lambakasvatus, mesindus). Taimekasvatus, marja-ja puuviljakasvatus – 23. oktoober; 19. detsember
 • Kahepäevane siseriiklik õppereis – 2 tk – lamba- ja piimakarjakasvatus – 1-2. november; 27-28. detsember
 • Ühe ettevõtte külastus, ettevõtete külastus – 5 tk – 31. oktoober; 2. detsember; 5. detsember; 8. detsember; 15. detsember
 • Õppereis välisriiki – 3 tk – Plaanis: linnukasvatus, lihaveisekasvatus, lambakasvatus. Sihtriigid Põhjamaad ja Saksamaa – 16-18. oktoober, 25-27. oktoober, 11-13. detsember
 • Õpiring mahetaimekasvatusest (teemad: vahekultuurid, põllukultuuride mitmekesisus, mullaharimis- ja külvitehnoloogiad, umbrohutõrje, alternatiivsed väetised jm.)
 • Teabeleht mahemajandusest – nii elektrooniline kui trükitult
 • Materjalide tõlketööd 
 • Vidofilm mitme episoodiga mahemesinduse ja maheambakasvatuse kohta
 • Mahemajanduse videoloengud, 5 tk

ÜhendPIP-1 raames tellitud

ÜhendPIP-2 raames tellitud ja kavandatud 2023. aastaks

ÜhendPIP-2 raames 2023 aasta teisel poolaastal 

ÜhendPIP -1 raames tehtud 2023. aastal

ÜhendPIP-1 tegevused toimuvad 2023 aasta jooksul

ÜhendpIP-2 tegevused 2023 aasta jooksul

ÜhendPIP-1 tegevused 2023. aasta jooksul

ÜhendPIP-2 raames kavandamisel teisel poolaastal

 • infopäev ettevõttes – Biojäätmete väärindamise koostöömudelid Kagu-Eesti piirkonna näitel. – Edasi lükatud
 • infopäev ettevõttes – Põllumajanduse biojäätmete ja kõrvalsaaduste ühise väärindamise võimalused – Edasi lükatud
 • infopäev ettevõttes – Hoiu-laenuühistute omapärad ja nende kasulikkus maapiirkondades – Edasi lükatud
 • infopäev – Kogukonnaenergeetika edendamise võimalused maapiirkondades – Edasi lükatud
 • Lihatootjate koostöö õpiring
 • taskuhääling – Ühistegevuse lood – 4 tk

2022. aastaks kavandatud tegevused

Toimunud üritused:

Põllukultuurid: 

Köögiviljad: 8.-10. juuni Õppereis Hollandisse

Marja- ja puuviljakasvatus –

Maitse- ja ravimtaimed – 12. juuli ettevõttekülastus Saaremaal

Loomakasvatus:

Lambakasvatus

Mesindus

Linnukasvatus – 22. veebruar Mahelinnukasvatuse (munakana) infopäev välislektoriga, veebis

Üldine: