ÜhendPIP – Eesti maaelu arengukava (2014-2020) Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 222076).

2023. aastaks kavandatud tegevused

Tegevused 2023. a teisel poolaastal (riigihange 257107)

 • Infopäev – Katmikaianduse tehnoloogiad, 2 tk – Kastmissüsteemid avamaaköögiviljade kasvatamisel. Imbkastmine ja erinevad vihmutussüsteemid. Mulla niiskuse määramine ja kastmisvajaduse hindamise erinevad võimalused. Vertikaalaiandus meil ja mujal. Taimede nõuded kasvutingimuste osas: valgus, kastmine, väetamine, õhuniiskus jne. Erinevate kultuuride kasvatusvõimalused vertikaalriiulitel.
 • 24. august  Õuna, pirni ja astelpaju sortide ning kasvatustehnoloogia infopäev. Eesmärk on tutvustada tootmiseks sobivaid sorte ja anda ülevaade nende sortide kasvatustehnoloogiast. (Infopäev Aianduskultuuride sordid ning kasvatustehnoloogiad)
 • 10.08 – Esitlustegevus – Aedmustika ja hariliku vaarika viljade säilitamine – Eesmärk: selgitada välja erinevate biolagunevate pakendite mõju vaarika ja aedmustika viljade kvaliteedile (nakatumine hahkhallitusse, vilja tugevus, magusus, maitse) ning selgitada välja, missugune pakend on tarbijatele kõige vastuvõetavam. Esitlustegevuseks viiakse läbi kaks säilituskatset ja tarbijauuring.
 • Esitlustegevus – Vaarikasortide saagikus ja talvekindlus – Eesmärk: esitleda erinevate suvel viljuvate vaarikasortide saagikust ja talvekindlust, tutvustada viise, kuidas enamlevinud vaarikasordi ’Glen Ample’ külmakindlust suurendada (talvekatted aminohappepreparaat). Eeldatav esitluse toimumise aeg: august 2023.

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal (riigihange 222076)

ÜhendPIP-2 tegevused 2023 teisel poolaastal

 • infopäev veebis – Loomakasvatuse tehnoloogiad
 • infopäev veebis – Majandusliku tasuvuse parendamine söötmisel
 • infopäev veebis – Põllumajandusloomade heaolu – 2 tk
 • infopäev ettevõttes – Põllumajandusloomade heaolu – 2 tk
 • infopäe veebis – Bioohutus veisefarmis
 • infopäev veebis välislketoriga – Uuemad arengud söötmisel, põllumajandusloomade aretus – 2 tk
 • Lihaveisekasvatuse konverents
 • Lamba- ja kitsekasvatajate konverents
 • ühepäevane täienduskoolitus – Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus (8 at)
 • kahepäevane täienduskoolitus – Farmitöötaja ja loomade heaolu
 • kahepäevane täienduskoolitus – Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevuskoolitus (16 at)
 • ühepäevane täienduskoolitus – Veiste tervis ja heaolu – 3 tk
 • Põllumajandusloomade kasvatajate külastused – 4 tk
 • Perioodiline elektrooniline turuinfoväljaanne Piimainfo
 • Perioodiline elektrooniline turuinfoväljaanne Lihainfo
 • videofilm Lihaveisekasvatus (rohumaad, täiendab varasemaid videoid)

ÜhendPIP-1 tegevused 2023. a esimesel poolaastal

Tegevused 2023. a esimesel poolaastal

Valdkonna raames tegevused 2023. a lõpuni

Tegevused 2023. a teisel poolaastal  – ÜhendPIP-2 ehk riigihange 257107 

Ühistegevus

 • infopäev ettevõttes – Biojäätmete väärindamise koostöömudelid Kagu-Eesti piirkonna näitel.
 • infopäev ettevõttes – Põllumajanduse biojäätmete ja kõrvalsaaduste ühise väärindamise võimalused
 • infopäev ettevõttes – Hoiu-laenuühistute omapärad ja nende kasulikkus maapiirkondades
 • infopäev – Kogukonnaenergeetika edendamise võimalused maapiirkondades
 • Lihatootjate koostöö õpiring
 • taskuhääling – Ühistegevuse lood – 4 tk

Digipööre

Tegevused 2023. a esimesel perioodil

Teise poolaastasse jäävad:

ÜhendPIP-2 ehk Hankelepinguga 257107/1 tellitud tegevused

 • Infopäevad veebis  – 4 tk  – Loomakasvatus – sh lihaveisekasvatus, lambakasvatus, mesindus – 15. mai, 11. detsember
 • Infopäevad  veebis välislektoriga – 3 tk – Taimekasvatus – sh köögiviljakasvatus. Loomakasvatus – s.h. veisekasvatus, mesindus – 2. detsember
 • Infopäevad välislektoriga/tõlkega, 6 ak tundi – 2 tk – Loomakasvatus – sh lihaveisekasvatus, mahemajandus – laiemad teemad, nt toidu kvaliteet
 • infopäevad mahemajandsest – 4 tk 
 • Infopäevad ettevõtte külastusega – 7 tk  – Loomakasvatus (sh veisekasvatus, lambakasvatus, mesindus). Taimekasvatus, marja-ja puuviljakasvatus
 • Kahepäevane siseriiklik õppereis – 2 tk – lamba- ja piimakarjakasvatus
 • Ühe ettevõtte külastus, ettevõtete külastus – 5 tk – Plaanis: köögiviljakasvatus, maitse- ja ravimtaimede kasvatus, lihaveisekasvatus
 • Õppereis välisriiki – 3 tk – Plaanis: linnukasvatus, lihaveisekasvatus, lambakasvatus. Sihtriigid Põhjamaad ja Saksamaa – 16-18. oktoober, 25-27. oktoober, 11-13. detsember
 • Õpiring mahetaomekasvatusest (teemad: vahekultuurid, põllukultuuride mitmekesisus, mullaharimis- ja külvitehnoloogiad, umbrohutõrje, alternatiivsed väetised jm.)
 • Teabeleht mahemajandusest – nii elektrooniline kui trükitult
 • Materjalide tõlketööd 
 • Vidofilm mitme episoodiga mahemesinduse ja maheambakasvatuse kohta
 • Mahemajanduse videoloengud, 5 tk

ÜhendPIP-1 raames tellitud

ÜhendPIP-2 raames tellitud ja kavandatud 2023. aastaks

 • Infopäev maapiirkonnas ettevõtlusalase teadlikkuse tõstmine
 • infopäev EL tähised ja kvaliteedikavad
 • infopäevad (2) Kriisijuhtimine elutähtsa teenuse osutajatele
 • infopäev Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) 3 tk
 • Infopäev – Maaparanduse toetus
 • Konverents Mullapäev ja selle salvestus või ülekanne 1 tk
 • koolitus Lihaveisekarjade karjaterviseprogrammid (esimene pool 260h õppest)
 • õppereis Maapiirkonna tegevused väljaspool põllumajandust 1 tk
 • Esitlustegevus –  Künnivõistlus Säreveres
 • Esitlustegevus – Noorte künnivõistlus Olustveres
 • Maaparanduse brošüür kraavi korrastamisest

ÜhendPIP-2 raames 2023 aasta teisel poolaastal 

 • infopäev veebis – Süvenev probleem Eesti põldudel – kapsanuuter
 • infopäev veebis – Integreeritud taimekaitse rakendamine läbi monitooringusüsteemi pikaajalise kogemuse.
 • infopäev ja salvestus – Kartulikasvatuse infopäev
 • infopäev ettevõttes – Mullaviljakuse parandamine ja elurikkuse säilitamine
 • Konverents – Teraviljafoorum
 • Konverents – Viljelusvõistlus 2023
 • Konverents – Taimekaitse
 • Konverents ja artiklikogumik – Põllumajandus ja keskkond
 • Perioodiline turuinfoväljaanne – Teravilja ja õlikultuuride info
 • Perioodiline turuinfoväljaanne – EURONEXT börs 
 • Mullamissiooni toetavad videod

ÜhendPIP -1 raames tehtud 2023. aastal

ÜhendPIP-1 tegevused toimuvad 2023 aasta jooksul

ÜhendpIP-2 tegevused 2023 aasta jooksul

 • Infopäev veebis – Uuringud, koostöö teadusasutustega
 • konverents – Tasakaalustatud toitumise konverents
 • koolitus – Lisaained toidus
 • koolitus – Toidutööstuse tootmisjääkide väärindamine
 • koolitus – Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (24h)

ÜhendPIP-1 tegevused 2023. aasta jooksul

ÜhendPIP-2 raames kavandamisel teisel poolaastal

 • infopäev ettevõttes – Biojäätmete väärindamise koostöömudelid Kagu-Eesti piirkonna näitel.
 • infopäev ettevõttes – Põllumajanduse biojäätmete ja kõrvalsaaduste ühise väärindamise võimalused
 • infopäev ettevõttes – Hoiu-laenuühistute omapärad ja nende kasulikkus maapiirkondades
 • infopäev – Kogukonnaenergeetika edendamise võimalused maapiirkondades
 • Lihatootjate koostöö õpiring
 • taskuhääling – Ühistegevuse lood – 4 tk

2022. aastaks kavandatud tegevused

Toimunud üritused:

Põllukultuurid: 

Köögiviljad: 8.-10. juuni Õppereis Hollandisse

Marja- ja puuviljakasvatus –

Maitse- ja ravimtaimed – 12. juuli ettevõttekülastus Saaremaal

Loomakasvatus:

Lambakasvatus

Mesindus

Linnukasvatus – 22. veebruar Mahelinnukasvatuse (munakana) infopäev välislektoriga, veebis

Üldine: