Ühistegevuse PiP teavikud

Ühistegevuse PiP teavikud2018-03-08T16:25:51+00:00

Ühistegevuse PiPi – MAK 2014-2020 teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas

2017. aastal tehti:

2018. aastal tehakse

  • Ühistu loomise käsiraamat
  • Teabematerjal: ühistutevaheline koostöö
  • Teabematerjal: liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse
  • Teabematerjal: Toodete eksport ja turustamine

Edaspidi valmivad:

  • Teabematerjal: ühistu finantseerimine ja ühishangete koostamine
  • Teabematerjal: ühisturundamine
  • Teabematerjal: ühistu juhtimine
  • Areneva ühistu käsiraamat
  • Ühistu juhtimise käsiraamat
  • Ühistu nõukogu käsiraamat