Ühistegevuse PiPi 2017-2019

Ühistegevuse PiPi 2017-20192019-12-19T14:43:55+00:00

Ühistegevuse PiPi – MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas

 1. aastal tehti
 • konverents teemal: turundamine – kaubamärgi loomine ja turule toomine (11. oktoober 2019)
 • 6 infopäeva teemadel: toorme hinna kujunemine ühistu liikmele (veebruar); ühistu omanik on ühistu liige (märts, oktoober); kuidas lahendada konflikte (aprill, september); ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad tarneahelas (jaanuar);
 • 8 koolitust teemadel: praktilised kogemused (ühepäevane); kommunikatsioon ühistus (märts); jaekaubanduse võimalused (veebruar); turunduse võimalused (jaanuar); riskijuhtimine põllumajanduses (mai); koostöö arendamise meetodid (kahepäevane, märts); praktilised kogemused (kahepäevane, mai); finantseerimine (kahepäevane)
 • 4 ettevõtete külastust Eestis (söödatehased, piimatootmisüksused; sealiha; lihaveis)
 • 3 õpiringi tegevuste jätkumine
 • Välisriigi ettevõtete külastus (kartulikasvatus, november)
 • Areneva ühistu käsiraamat
 • Ühistu juhtimise käsiraamat
 • Ühistu nõukogu käsiraamat
 • teabematerjal ühistutevahelisest koostööst
 • teabematerjal ühistu finantseerimisest ja ühishangetest
 • teabematerjal ühisturundamisest

2018. aastal tehti

 • 6 infopäeva teemadel: ühistu omanik on ühistu liige (7.02, 26.09); ühistegevuse praktilised näited (27.02, 30.10), EL tootjaorganisatsioonid ja toetuste võimalused (14.02; 24.10);
  Vaata materjale SIIN
 • 8 täienduskoolitust teemadel: ühistu omanik on ühistu liige (7.02), ühistulise koostöö eelised (21.03, 13.11), sisenemine jaekaubandusse (31.01), ühistuline turundamine (6.03), tulundusühistu finantsjuhtimine (25.01); ühistulise organisatsiooni juhtimisvõimekuse tõstmine (5.11; 6.11; 7.11); kommunikatsioon (24.-25. aprill), keskühistu loomine (4.-5. sept), ekspordikoolitus (3.-4. aprill)
  Vaata materjale SIIN
 • konverents: läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks (22.11)
 • ettevõtete külastused (17.01, 28.03, 18.03; 26.10 Toormele lisandväärtuse andmine:  väikepiimatööstused, lihatööstus, piimatööstus) ja õpiringid
 • Ühistu loomise käsiraamat (valmimas)
 • Teabematerjal: liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse (valmimas)
 • Teabematerjal: Toodete eksport ja turustamine (valmimas)

2017. aastal tehti