Rahastusprogrammi Horizon 2020 abiga ellu kutsutud mitmeid riikideüleseid projekte. Sellised tedmussiirdele keskenduvaid projekte on kahte tüüpi:

  • Mitme osapoolega projektides (Multi-actor projects) tuleb olemasolevatele lahendustele baseeruvat innovatsiooni arendada erinevate osapoolte (sh nõustajate ja tootjate) koostöös.
    Vaata selgitavat joonist SIIN (eesti keeles, pdf)
  • Temaatiliste võrgustike (Thematic Networks) eesmärgiks on koondada juba olemasolevat ja praktikas kasutatavat teavet ning esitada seda arusaadaval moel nii tootjatele kui koolitusasutuste jaoks.
    Vaata tutvustavat materjali SIIN (eesti keeles, pdf)

Alates 2015. aastast on juba 29 temaatilist võrgustikku (TN) toonud kokku teadmised teadustööst ja praktikast ning tõlkinud neid laialdaseks kasutamiseks artiklitena, ülevaadetena ja juhistena. Võrgustikud tegelevad pidevalt teabe tõlkimise ning koondamisega, toetavad õppimist ja innovatsiooni põllumajanduses ning toovad kokku erirühmi ja sektoreid.

Valdkondade kaupa projektid:Aiandus

 


 Mahemajandus

 

 
Taimed ja taimekasvatus

 

 
Muld

 

 
Agroökoloogia

 

 
Metsandus

 

 
Vesi

 

 
Väetised

 

 
Tarneahel

 


Loomad ja loomakasvatus

 

 
Jäägid

 
Teabe- ja innovatsioonisüsteemid

 
Maaelu ja -poliitikad

 
Digitaliseerimine

 
Biopõhised lahendused