Pressiteade 09.08.2018
Veterinaar- ja Toiduamet

 

Maaeluministri määrus Veterinaar- ja Toiduameti kohalike asutuste ümberkorraldamisest ja nende tegevuse lõpetamisest on saadetud eelnõude infosüsteemi (EIS) kooskõlastusringile.

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori Indrek Halliste sõnul aitab kohalike asutuste ümberkorraldamine parandada juhtimist. „Septembris jõustuv eelnõu muudab VTA maakondades asuvad veterinaarkeskused osakondadeks ning tagab tõhusama juhtimise. Töökorralduslikult vähendatakse juhtimistasandeid ja dubleerimist, parandatakse ja ühtlustatakse teenuse kvaliteeti ning struktuuriüksuste töökoormust.”

Klientide jaoks jääb teenus sama kättesaadavaks kui varem, sest VTA on tulevikus jätkuvalt esindatud igas maakonnas. Selgemaks muutub aga VTA enda sisemine töökorraldus, mille tulemusel paraneb ja muutub ühtlasemaks teenuste kvaliteet üle Eesti.

Kohalike asutuste dokumendiregistrid koonduvad ühtsesse registrisse, mis muudab dokumendihalduse lihtsamaks, kergemini hallatavaks ja avalikus vaates dokumentide leidmise lihtsamaks. Seega lihtsustub dokumendihaldus nii kliendi kui ka VTA jaoks.

Ameti 15 kohaliku asutuse tegevus korraldatakse ümber ja ameti koosseisus luuakse 11 piirkondliku pädevusega osakonda: Harjumaa keskus, Hiiumaa-Saaremaa keskus, Virumaa keskus, Jõgevamaa-Tartumaa keskus, Järvamaa keskus, Läänemaa-Raplamaa keskus, Põlvamaa keskus, Pärnumaa keskus, Valgamaa keskus, Viljandimaa keskus ja Võrumaa keskus.

Veterinaar- ja Toiduamet seisab tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest Eestis. Selleks teeb amet järjepidevat kontrolli nõuete täitmise üle kogu toidukäitlemise ahela ulatuses: loomakasvatusest, toidu tootmisest ja töötlemisest kuni toidu tarbijani jõudmiseni.

 

Lisainfo:

Elen Kurvits
VTA pressiesindaja