Äripäeva veebiseminar „Katastriüksuse piirid”

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Äripäeva veebiseminar „Katastriüksuse piirid”

17.06.2020 kell 10.00-13.15

 

Veebiseminari eesmärk on anda ülevaade katastriüksuse moodustamise protsessist alustades katastriüksuse mõõdistamisest ja lõpetades üksuse registreerimisega.

Millised mõõdistusviisid on olnud kasutusel alates esimesest katastriüksuse mõõtmisest kuni tänapäevani ning kuidas tähistati piire siis ja nüüd. Millised on tekkinud probleemkohad ja mida saab teha omanik või katastripidaja nende lahendamiseks.

Veebiseminaril räägime kindlasti järgmistel teemadel:

  • Ülevaade katastriüksuse moodustamisest;
  • Katastri aluskaardid, nende tähtsus;
  • Piiride tähistamine;
  • Mõõdistamisviisid;
  • Katastriüksuse registreerimine maakatastris;
  • Kõlvikud;
  • Katastripidaja märked;
  • Miks katastriandmed muutuvad;
  • Mida teha, kui avastad probleemi: vigadest teavitamine;
  • Lihtsad maakorraldustoimingud;

Veebiseminari viib läbi Maa-ameti katastri nõunik Alo Kotka.

Teil on võimalus saata lektoritele oma küsimus ette, et kindlustada vastus. Küsimusi saab esitada siin.

Veebiseminar on TASUTA. Lisainformatsioon on leitav https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-katastriuksuse-piirid.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub 17. juunil kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

MAK_logo