Lähiajal toimuvad sündmused

Calendar of Sündmused

E E

T T

K K

N N

R R

L L

P P

0 sündmused,

2 sündmused,

1 sündmus,

3 sündmused,

3 sündmused,

0 sündmused,

0 sündmused,

1 sündmus,

2 sündmused,

3 sündmused,

5 sündmused,

2 sündmused,

2 sündmused,

1 sündmus,

-

Pärandtaimede seemnepäev

1 sündmus,

3 sündmused,

6 sündmused,

6 sündmused,

7 sündmused,

1 sündmus,

0 sündmused,

0 sündmused,

3 sündmused,

2 sündmused,

2 sündmused,

2 sündmused,

0 sündmused,

0 sündmused,

0 sündmused,

4 sündmused,

6 sündmused,

4 sündmused,

5 sündmused,

0 sündmused,

0 sündmused,

P
12

Viimased uudised

Pindala- ja loomatoetuste infopäevad toimuvad 6. kuni 27. aprillini 2023. a

28. märts 2023|

MES nõuandeteenistus korraldab enne peagi algavat pindalatoetuste taotlusvooru kokku 16 infopäeva, mille eesmärgiks on selgitada põllumajandustootjatele 2023. aastal rakendatavate pindala- ja loomatoetuste saamise nõudeid, sh eelmise perioodiga võrreldes tehtud muudatusi ning taotlemist e-PRIA keskkonnas.

Mullaelustiku andmed muutuvad tulevikus põllumehele kättesaadavamaks

27. märts 2023|

Uuringu tulemused on ka väärtuslikuks sisendiks riikliku mullaseire arendamisel. Uuritud metoodikate integratsiooniks riikliku mullaseirega ei ole sisulisi takistusi, kuid perspektiivis tuleks pöörata suuremat tähelepanu seire- ja referentsalade võrgu arendusele. Referentsalade võrgustik peaks katma olulisemaid Eesti põllumajanduspiirkondi ning mullastikuvaldkondi.

Põllumajandus- ja Toiduamet hoiatab tomati- ja paprikasaaki ohustava viiruse eest

24. märts 2023|

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) põhjustab haigustunnuseid nii tomati taime lehtedel kui viljadel. Viirus põhjustab lehtedel mosaiiksust ning lehtede deformeerumist. Õietuped muutuvad pruuniks ning võivad nakkuse hilisemas staadiumis kuivada. Nakatunud taimede viljad on väiksemad, tugevama pinnaga ning võivad ka langeda. Viljad kaotavad värvi, on kahvatud ning esineb pruune nekrootilisi laike. Inimeste tervisele viirus ohtu ei kujuta, kuid vähenev viljade arv ja kvaliteet võib põhjustada majanduslikku kahju.

Teadlik noor põllumajanduses

21. märts 2023|

1. märtsil toimus Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas infopäev “Teadlik noor põllumajanduses”, kus tutvustati taastava põllumajanduse põhimõtteid ning seonduvaid praktikaid. Samuti oli päevakorras loodushoid ning jäätmekäitlus.

Ühistegevuse aluseks on usaldus

20. märts 2023|

Ühistegevuse, aga laiemalt kogu ühiskonna toimimise aluseks on usaldus. Selle aasta ühistegevuse konverentsi esinejate kodukoht ei piirnenud Eestiga - tuldi ka Rumeeniast ja Taanist.